25. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dame v računalništvu

V mariborski Hiši znanosti in centru eksperimentov so postavili na ogled razstavo o doktoricah računalništva in informatike v Sloveniji.
Namen razstave je osvetliti pomen in prispevek ženskega spola v znanosti in razbiti mit o znanosti kot prostoru, rezerviranem za moške, pojasnjujeta avtorici postavitve Dunja Mladenić in Darja Brodnik.


Obiskovalci si lahko ogledajo panoje z življenjepisi in opisom dela okoli 20 Slovenk. Kot sta v sporočilu za javnost zapisali avtorici razstave, želita s tem projektom med drugim pokazati, da tudi v računalništvu in informatiki ženske lahko dosežejo najvišjo stopnjo izobrazbe in s tem posledično vodilna delovna mesta.

Slovenski uporabniki pogosteje dostopajo do spleta, tam pa so vedno bolj aktivni in preživijo več časa. Slovenski spletni uporabnik je decembra 2011 v primerjavi z decembrom 2009 v povprečju preživel približno eno uro in pol več časa na spletu, je razvidno iz podatkov raziskave Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). Podatki MOSS kažejo, da na splet v primerjavi z letom 2009 zaidemo večkrat. Povprečno število obiskov na obiskovalca je decembra 2009 znašalo 65, decembra 2011 pa je slovenski spletni uporabnik na splet zašel 77-krat.
Decembra 2009 je povprečno porabljen čas na obiskovalca znašal 11 ur, 27 minut in sedem sekund, decembra 2011 pa 13 ur, štiri minute in osem sekund.

Veterinarska uprava RS (Vurs) je na podlagi izsledkov Nacionalnega veterinarskega inštituta v vzorcu energetskega krmila za krave molznice, v katerem je bila presežena dovoljena vrednost aflatoksina, za štiri gospodarstva, ki so to krmilo uporabljala, odredila začasno prepoved oddaje mleka za javno potrošnjo.
Kot so sporočili iz Vursa, so trije kmetovalci dajali mleko v Italijo, eden pa v mlekarno v Kobarid, zato je tudi v tej mlekarni Vurs odredil identifikacijo serij mleka in izdelkov, prepoved dajanja na trg oziroma njihov umik.
Energetsko krmilo te serije proizvajalca iz Ajdovščine so uporabljala le omenjena štiri gospodarstva z molznicami. Po pojasnilih Vursa je Nacionalni veterinarski inštitut tudi proizvajalca popoldne obvestil o ugotovitvah iz vzorca omenjenega krmila.

Na ministrstvu za delo poudarjajo, da so bile akontacije denarnih socialnih pomoči za upravičence po dozdajšnjem sistemu izplačane. Tisti, ki so vlogo za prejemek oddali decembra lani, pa bodo izplačilo po predvidevanjih dobili v začetku februarja. Poudarjajo še, da tisti, ki so v največji stiski, lahko dobijo izredno denarno socialno pomoč.
"20. januarja je bilo izvedeno izplačilo akontacij denarnih socialnih pomoči za vse prejemnike, ki imajo to pravico že odobreno. Izplačila so šla v tem mesecu normalno naprej," je za STA zagotovil direktor direktorata za socialo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Davor Dominkuš. Izplačilo tistim, ki so vlogo za denarno socialno pomoč decembra lani vložili prvič, pa je predvideno v začetku februarja, je pojasnil.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.1.2012 - 25.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         6 novosti  
5. JAVNE FINANCE         2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2011–2020)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tolmin (2011–2020)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2011–2020)
Pravilnik o izobraževalnem programu za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Policist
Pravilnik o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti
Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji
Znesek minimalne plače
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 95280/2010 - pripor – odreditev pripora - utemeljen sum – koluzijska nevarnost - ponovitvena nevarnost – sorazmernost – zahteva za ...
Sodba II Ips 357/2008 - standard obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje – dovoljenost revizije zoper sklep – zavrženje revizije zoper sklep –
Sodba II Ips 716/2008 - prodaja poslovnega deleža - izpolnitev pogodbene obveznosti – plačilo kupnine – poroštvo - nadomestitev poroštva – bodoča
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 731/2011 - škodni dogodek – nepremoženjska škoda – razžalitev – telesne bolečine – strah – isto dejansko stanje – pravnomočna obsodi...
VSM sodba I Cp 241/2011 - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja – hrup - nepremoženjska škoda – sukcesivna škoda – zastaranje – višina ...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Naložbe podjetnika v lastniške deleže
Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Pojasnila DURS Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po Zakonu o dohodnini