11. november 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropa pred novo recesijo

Okrevanje evropskega gospodarstva se je ustavilo in bo prihodnje leto stagniralo, obstaja celo tveganje recesije, je ocenila Evropska komisija. Sloveniji je za naslednje leto napovedala enoodstotno rast in 5,3-odstoten primanjkljaj, kar je slabše od njenih majskih ocen, a po mnenju slovenskih ekonomistov še preveč optimistično.

Izjemna izguba zaupanja vpliva na vlaganja in potrošnjo, slabi globalno rast in zavira izvoz, nujna fiskalna konsolidacija pa obremenjuje domače povpraševanje, je svojo nespodbudno jesensko gospodarsko napoved za območje evra in celotno EU pojasnila komisija.

Poslanec Zares Pavel Gantar predlaga kolegiju predsednika DZ, ki se bo sestal danes, da na izredno sejo DZ uvrsti Predlog zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 (ZIU12), ne glede na to, da soglasje s socialnimi partnerji še ni doseženo. Če soglasje ne bo doseženo, predlaga črtanje vseh členov zakona, razen tistega, ki zamrzuje plače funkcionarjev.
Gantar, ki sicer zagovarja omiljeno različico vladnega predloga zakona, se je v preteklih dneh o tem pogovarjal tako s socialnimi partnerji kot predstavniki političnih strank. Slednje so večinoma pripravljene podpreti zakon ob soglasju s socialnimi partnerji.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), Zakona o gozdovih (ZG) ter Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal varuh pravic živali pri društvu Vlado Began.
Kot je povedal Began, je v Zakonu o gozdovih (ZG) in Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) zapisano, da morajo lastniki zemljišč dopustiti lov na svojih zemljiščih. Po Beganovih besedah nekateri ljudje nasprotujejo lovu, vendar morajo kljub temu pustiti, da lovci na njihovi zemlji ubijajo prostoživeče živali. To pa je v nasprotju z njihovo vestjo, je še povedal.

Vlada RS je na včerajšnji seji dodelila finančno spodbudo podjetju Revoz, d. d., za investicijski projekt »Projekt proizvodnje novega twinga in štirisedežnega smarta (Edison) v Revozu, d. d., Novo mesto« v višini 45milijonov evrov, pod pogojem, da bo priglašeno pomoč odobrila Evropska komisija. Predmet investicijskega projekta je uvedba novih modelov - naslednika renault twinga in Daimlerjevega štirisedežnega smarta naj bi vključno z električnima različicama proizvajali v Revozu, d. d.

Stanje slovenskega bančnega sistema je stabilno - ni sicer dobro, a ni slabo, je na Dnevih slovenskih bančnikov zagotovil guverner Banke Slovenije Marko Kranjec. Po njegovih besedah stanje ustreza razmeram v gospodarstvu, ki jih opisuje kot bilančno recesijo, ko se čistijo bilance podjetij in bank. Slovenski bančni sistem sicer po njegovih besedah ni specifičen po tem, da ne kreditira gospodarstva v zadostni meri, saj se obseg posojil zmanjšuje tudi drugod. Problem slovenskega bančnega trga vidi v visoki zadolženosti glede na lastne vire in visokem deležu nestabilnih, večinoma tujih virov v primerjavi s stabilnimi denarnimi vlogami. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.11.2011 Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2012 (RS 86-3656/2011) Začne veljati
12.11.2011 Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2012 (RS 86-3654/2011) Začne veljati
12.11.2011 Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2012 (RS 86-3655/2011) Začne veljati
12.11.2011 Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2012 (RS 86-3657/2011) Začne veljati
12.11.2011 Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2012 (RS 86-3652/2011) Začne veljati
12.11.2011 Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2012 (RS 86-3653/2011) Začne veljati
12.11.2011 Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 87-3844/2009) Sprememba
12.11.2011 Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 41-2282/2007) Sprememba
12.11.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 86-3649/2011) Začne veljati
12.11.2011 Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 86-3650/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.11.2011 - 11.11.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost 5 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   3 novosti 5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         4 novosti  
11. OBČINE