25. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sloveniji ostaja osem sedežev v Bruslju

Leta 2014 naj bi 13 članic unije, vključno s Hrvaško, izgubilo sedeže v Evropskem parlamentu, kaže osnutek predloga, o katerem se trenutno razpravlja. Slovenija naj bi ostala pri osmih. Nova razdelitev sedežev bo potrebna zaradi vstopa Hrvaške v EU, s katerim se število poslancev povzpne na 766, medtem ko je z lizbonsko pogodbo omejeno na 751.

Na podlagi novega zakona o šolski prehrani je bilo odposlanih 71.000 odločb, na podlagi katerih bo do subvencije malice in kosila s 1. februarjem na novo upravičenih 103.272 učencev in dijakov. Do subvencije malice v osnovni šoli bo na novo upravičenih 54.040 učencev, do kosila pa 15.028 učencev.

Slovenija je iz Bruslja dobila še en opomin zaradi slabe kakovosti zraka. Gre za dodatni opomin, uveden po uspešni tožbi Slovenije na Sodišču EU, ki pa se je nanašala samo na neizpolnjevanje mejnih vrednosti v preteklosti in ni zagotovila zahtevanega ukrepanja. Na okoljskem ministrstvu si intenzivno prizadevajo odpraviti kršitve.

Zunanji minister Karl Erjavec se je pred sejo izvršilnega odbora stranke DeSUS posvetil tudi problematiki sprejemanja memoranduma za arbitražno sodišče glede meje s Hrvaško na vladi in zavrnil ocene, da je predlog slabo pripravljen. Napovedal pa je, da bo to prihodnji teden obravnaval odbor DZ za zunanjo politiko, lahko pa tudi celoten DZ.

Nacionalni odbor programa Za ženske v znanosti 2013 je s štipendijami nagradil raziskovalke Natašo Beranič, Tino Jerman Klen in Živo Pipan Tkalec. Na tokratni, že sedmi razpis za nacionalne štipendije, je prispelo rekordnih 38 prijav. Slovesna podelitev štipendij je bila sinoči v Narodnem muzeju Slovenije.

Predsednik republike Borut Pahor se bo 6. februarja na povabilo avstrijskega predsednika Heinza Fischerja mudil na prvem uradnem obisku v Avstriji, so sporočili iz njegovega urada.
To bo drugi obisk Pahorja v tujini po prevzemu položaju 23. decembra. Za prvi obisk na tujem si je Pahor izbral Bruselj, kjer se je 8. in 9. januarja sešel s predsednikom Evropskega sveta Hermanom Van Rompuyem, predsednikom Evropske komisije Josejem Manuelom Barrosom in visoko zunanjepolitično predstavnico unije Catherine Ashton.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.1.2013 - 25.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti 4 novosti   9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   5 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   8 novosti 1 novost   5 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1371/2011, enako tudi I U 1370/2011 - vračilo trošarine – trošarinski dolg – izbrisana družba – položaj družbenikov – aktivni družbeniki – solidarna odgovornost družbenikov – ...
sodba I U 271/2011 - DDV – izbrisana družba – položaj družbenikov – aktivni družbeniki – solidarna odgovornost družbenikov – neskladnost zakona z ustavo
sodba I U 570/2012 - obnova upravnega postopka – obnova postopka za izdajo gradbenega dovoljenja – pravočasnost predloga – subjektivni rok – možnost udeležbe v ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (veliki senat) z dne 15. januarja 2013(*).Križan in drugi proti Slovenská inšpekcia životného prostredia. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Člen 267 PDEU – Razglasitev ničnosti sodne odločbe – Vrnitev zadeve zadevnemu sodišču – Obveznost uskladitve z razveljavitveno odločbo – Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Možnost – Okolje – Aarhuška konvencija – Direktiva 85/337/EGS – Direktiva 96/61/ES – Udeležba javnosti pri odločanju – Gradnja odlagališča odpadkov – Vloga za izdajo dovoljenja – Poslovna skrivnost – Nerazkritje dokumenta javnosti – Učinek na veljavnost odločbe o soglasju za odlagališče – Odprava pomanjkljivosti – Presoja vplivov projekta na okolje – Končno mnenje pred pristopom države članice v Unijo – Časovna veljavnost Direktive 85/337 – Pravno sredstvo – Začasni ukrepi – Odložitev izvršitve – Razveljavitev izpodbijane odločbe – Lastninska pravica – Poseganje“. Zadeva C 416/10.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011), EPA 683-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010), EPA 682-VI
Sedmo poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 931-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčna basen
Ogledalo 2012
Pojasnila DURS Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - vzorec obrazca
Uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Revija Odvetnik Postopek izločitve dokazov po noveli ZKP-K