Dnevne zakonodajne novosti / 14. januar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Pestro delo v državnem zboru
Tema dneva

V državnem zboru bodo v tem tednu potekale seje delovnih teles. Odbor za zunanjo politiko ima na dnevnem redu predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij. Več drugih odborov pa bo med drugim obravnavalo predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU v obdobju januar 2019-junij 2020. Še največ dela čaka odbor za finance, ki bo jutri med drugim obravnaval predloge zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah in novel zakonov o zavarovalništvu ter o reševanju in prisilnem prenehanju bank.

Krepitev integritete in transparentnosti
Vlada je na zadnji seji sprejela drugo vmesno poročilo o izvajanju ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti med letoma 2017 in 2019. V njem ugotavlja, da je bilo izvedenih več ukrepov, med drugim je zakon, ki ureja statusna vprašanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, okrepil odgovorno delo in integriteto zaposlenih v pravosodju. Septembra 2017 je bil za povečanje transparentnosti in krepitev integritete poslovnega okolja noveliran zakon o sodnem registru, lanskega aprila pa je Ajpes nadgradil svojo spletno stran. Za večjo transparentnost in optimizacijo postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj je od maja 2018 javnosti dostopna spletna stran, ki omogoča dostop do izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenj.

Zmanjševanja kmetijskih zemljišč ne bo
Predstavniki Združenja občin Slovenije ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na petkovem srečanju govorili o odprtih zadevah s področja kmetijstva in gozdarstva. Med drugim so govorili o izvajanju lokalnega razvoja, financiranju in sprejemanju prostorskih načrtov. Iz občin se pritožujejo, da težko predvidijo, kaj bodo dolgoročno potrebovale, postopki spreminjanja prostorskih načrtov pa so dolgotrajni. Zato se večkrat ne uspejo pravočasno odzvati na potrebe gospodarstva, na ministrstvu pa so v tem kontekstu izpostavili, da je pritisk na širitev na najboljša kmetijska zemljišča velik. Državni sekretar Jože Podgoršek je poudaril, da "zmanjševanje tovrstnih zemljišč na dolgi rok ne bo možno".

Izkoriščanje študentov
Ravnanje fakultete za arhitekturo, na katerega so opozorili študenti ter študentska sveta Univerze v Ljubljani in fakultete, je po mnenju ministrstva za izobraževanje neetično in nesprejemljivo. Vsakršne oblike izkoriščanja študentov ali "akademskega suženjstva" odločno obsojajo, od vodstva univerze pa pričakujejo, da se bo opredelilo in ukrepalo. V preteklih dneh je namreč skupina študentov opozorila na izkoriščanje v projektantskih podjetjih, ki jih pogosto vodijo zaposleni na fakulteti, in poudarila, da je to edina možnost za pridobivanje zahtevanih referenc in izkušenj, ki so nujno potrebne za zaposlitev po končanem študiju.

Popovič zahteva začasno odredbo
Boris Popovič je na upravno sodišče poleg pritožbe zoper izid županskih volitev v Kopru vložil še zahtevo za izdajo začasne odredbe, so sporočili z upravnega sodišča. Popovič predlaga sodišču, da izda začasno odredbo, s katero bi prekinilo izvrševanje funkcije župana do pravnomočne odločitve o v četrtek vloženi pritožbi. Sodišče bo zahtevo posredovalo v odgovor toženi stranki, torej mestnemu svetu Mestne občine Koper. Instrukcijski rok, v katerem sodišče odloči o zahtevi za izdajo začasne odredbe, je sicer sedem dni od prejema zahteve, so še zapisali na upravnem sodišču.

Preprečevanje slabih posojil
EU nadaljuje prizadevanja za hitrejše zmanjševanje nedonosnih izpostavljenosti v bančnem sektorju. Letos naj bi zaživel bonitetni varovalni mehanizem, po katerem bodo morale banke oblikovati ustrezno visoke oslabitve oziroma odbitek od kapitala, če te ne bodo zadostne. Novi ukrepi bank v Sloveniji ne bi smeli posebej obremeniti. Predlog, ki ga morata svet in parlament potrditi še formalno, uvaja obvezni bonitetni varovalni mehanizem v prvi steber kapitalske ureditve. Od bank se zahteva, da zagotavljajo zadostno kritje izgub iz prihodnjih nedonosnih izpostavljenosti, ki bodo nastale od dneva uveljavitve uredbe naprej.(TFL)