Dnevne zakonodajne novosti / 3. julij 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 106/2022 z dne 5.8.2022
TEMA DNEVA
Policiji dostop do evidence karantenskih odločb
Tema dneva

Ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom zaradi vnosov iz tujine se pojavlja vse več vprašanj o učinkovitosti nadzora odrejenih karanten. Poleg možnosti vročanja odločb prek elektronske pošte je vlada v predlog četrtega protikoronskega zakona vključila tudi določbo, ki bi policiji omogočila dostop do evidence izdanih odločb o karanteni. Policist bi tako v primeru postopka lahko med drugim tudi preveril, ali je bila osebi izdana odločba o karanteni. Predlog zakona bo pristojni odbor DZ obravnaval v ponedeljek.(več)

V luči širjenja koronavirusa vlada potrdila strožje ukrepe na meji
Vlada je na današnji dopisni seji pričakovano odločila, da bo vročanje odločb o karanteni odslej potekalo že na meji ter da bodo z zelenega seznama varnih držav črtane Češka, Hrvaška in Francija, nanj pa dodani Belgija in Nizozemska. Ob prihodu iz Hrvaške bo treba dokazati dejansko bivanje v tej državi. Novosti začnejo veljati v soboto.(več)

Vlada v DZ pošilja predlog novele zakona o državnem tožilstvu
Vlada je na včerajšnji redni seji določila besedilo predloga novele zakona o državnem tožilstvu in ga pošilja v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Namen predloga je uskladitev z drugimi zakoni in pravom EU, je zapisano v sporočilu po seji vlade.(več)

Občinam 2,8 milijona zaradi povečanih stroškov ob nadzoru meje
Vlada je na seji tudi odločila, da bo občinam zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje zagotovila 2,8 milijona evrov. Občine morajo račune za povrnitev stroškov predložiti do konca novembra.(več)

Vlada tudi o gospodarskih temah
Med drugim je vlada na seji še določila deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021 in spremenila sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za lani. Odločila je tudi, da bolnišnicam ne bo treba vračati dela sanacijskih sredstev.(več)

Živa glasba v gostinskih obratih in na terasah dovoljena za do 50 ljudi
Od torka velja nov odlok o začasni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja, s katerim je vlada zaostrila pogoje za zbiranje ljudi. Med drugim določa, da je živa glasba v gostinskih obratih in terasah dovoljena za do 50 ljudi, za do 500 pa, če je v okviru obrata organizirana javna prireditev. Vlada je objavila tudi odgovore na pogosta vprašanja.(več)

Invalidi za dostopnost informacij brez izgovora
Invalidi poudarjajo pomen prilagojenih vsebin na spletnih straneh tako državnih organov kot tudi lokalnih skupnosti, zdravstvenih domov, domov za starejše in drugih. Izpostavljajo, da se zakonski rok za obvezno prilagoditev spletišč izteče 23. septembra.(več)

MSP-jem evropska sredstva za nakup zaščitne opreme
Malim in srednje velikim podjetjem bodo za nakup zaščitne opreme za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na voljo evropska sredstva. Projekt v višini 10 milijonov evrov bo izvajal Javni sklad RS za podjetništvo prek javnega poziva, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval dobrih 7,2 milijona evrov.(več)

Sloveniji več novih opominov Evropske komisije
Evropska komisija je objavila nov redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Nekaj uradnih opominov je izdala tudi Sloveniji, med drugim zaradi zamud pri uskladitvi zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja.(več)