28. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Premalo tožilcev za preveč zadev

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak in generalni državni tožilec Zvonko Fišer sta se včeraj ponovno sešla ne delovnem sestanku, piše na spletni strani notranjega ministrstva. Prvi mož tožilstva in minister sta na srečanju med drugim spregovorila o kadrovskih težavah tožilstva. Lani je bilo na tožilstvih povprečno le 150 imenovanih državnotožilskih funkcionarjev, vendar je bilo zaradi denimo bolniških in porodniških odsotnosti dejansko aktivnih povprečno le 111. Nanje je povprečno pripadlo dobrih 466 zadev, kar je največ v zadnjih letih.

Računsko sodišče je pri reviziji sprejemanja predpisov v letih 2006 do 2011 ugotovilo, da v tem času to ni postalo bistveno učinkovitejše. Med drugim opozarjajo na to, da pri sprejemanju predpisov velikokrat ni upoštevan rok za sodelovanje javnosti, in da pri nekaterih zakonih niso ustrezno opredeljene posledice, ki jih bo imel zakon. V revidiranem obdobju je bilo sprejetih 8.438 predpisov, ki so jih sprejeli državni zbor, vlada in posamezna ministrstva. V Sloveniji je bilo 25. januarja letos sicer v veljavi 1.919 zakonov, 2.257 uredb in 2.916 pravilnikov, skupaj torej 7.092 predpisov. V to niso vključeni predpisi, sprejeti na lokalni ravni. V povprečju ima torej vsak zakon še skoraj 2,7 podzakonska predpisa, kažejo podatki, navedeni v revizijskem poročilu.

Z današnjim dnem začne veljati uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je vlada cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določila kot najvišje. Uredba velja do konca leta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo ukrep določitve cen odpravilo takoj, ko bo vlada sprejela uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Na Otočcu se bosta danes  prvič srečala finančna strokovnjaka France Arhar in Zdravko Rogić, ki sta ju slovenska in hrvaška vlada imenovali za preučitev in iskanje rešitve problematike Ljubljanske banke na Hrvaškem, posebej tožb, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge varčevalcev, so sporočili z MZZ. Po pričakovanjih bosta strokovnjaka predlog rešitve obema vladama predložila v najkrajšem času.

Predsednik republike Danilo Türk je izdal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic, ki je bil objavljen v včerajšnjem uradnem listu št. 66/2012. Sedanji varuhinji Zdenki Čebašek-Travnik se mandat namreč izteče 22. februarja 2013. Kot so pojasnili v uradu predsednika republike, je treba predloge za možne kandidate uradu poslati v roku 45 dni po objavi v uradnem listu. Čebašek-Travnikova je že povedala, da bi v primeru, če bi ji bila ponujena možnost podati soglasje h kandidaturi za vnovičen mandat, soglasje najverjetneje dala. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.8.2012 Pravilnik o medicinskih pripomočkih (RS 71-3430/2003) Sprememba
28.8.2012 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih (RS 66-2622/2012) Začne veljati
28.8.2012 Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1) (RS 60-2924/2009) Preneha veljati
28.8.2012 Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2) (RS 66-2618/2012) Začne veljati
28.8.2012 Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (RS 66-2621/2012) Začne veljati
28.8.2012 Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (RS 14-593/2012) Preneha veljati
28.8.2012 Uredba o kategorizaciji prog (RS 4-130/2009) Sprememba
28.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 66-2615/2012) Začne veljati
28.8.2012 Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog (RS 66-2616/2012) Začne veljati
28.8.2012 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 75-4124/2010) Sprememba
27.8.2012 Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic (RS 66-2612/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.8.2012 - 28.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 5 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE 2 novosti