Dnevne zakonodajne novosti / 4. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Poslanci znova v parlamentu
Tema dneva

Poslanci bodo prvi delovni teden po počitnicah začeli z izredno sejo glede financiranja referendumske kampanje. Razprava, za katero imajo na voljo skoraj sedem ur, se bo sklenila brez glasovanja. Matični odbor DZ za notranje zadeve je namreč zavrnil predlagana priporočila opozicije, saj je bila večina članov mnenja, da je vlada upravičena do sodelovanja v referendumski kampanji in tudi do proračunskih sredstev zanjo. Sicer pa bodo poslanci ves teden zasedali na sejah delovnih teles. Na dnevnem redu je nekaj zakonov, pri katerih je pričakovati pestro razpravo, med drugim na odboru za izobraževanje glede financiranja zasebnega šolstva. Odbor za delo bo obravnaval noveli zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela.

Pravosodni “peterček” pred poslanci
Parlamentarni odbor za pravosodje v torek čaka sveženj petih zakonov s področja pravosodja. Najprej bodo na izredni seji nadaljevali junija prekinjeno drugo branje novele zakona o kazenskem postopku. Sporni predlog med drugim ureja pravila za uporabo t. i. lovilcev IMSI. Sledila bo redna seja, ki ima na dnevnem redu tudi predlog novele zakona o varuhu človekovih pravic. S to novelo želijo na ministrstvu okrepiti pristojnosti varuha, da bo lahko dajal bolj obvezujoča mnenja. Ena od pomembnih novosti je uvajanje instituta zagovorništva otrok, ki ga bo predvidoma izvajala mreža prostovoljcev, ki mora zagotavljati enako dostopnost do zagovornika vsem otrokom.

Podpora novelam zakona o zdravstveni dejavnosti
Odbor DZ za zdravstvo je skupaj s številnimi dopolnili koalicije podprl predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje podeljevanja koncesij, nadzore pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in oglaševanje zdravstvenih storitev, opredeljuje pa tudi konkurenčno prepoved v zdravstvu. Od prvotnega osnutka s 13 členi se je predlog sicer skozi postopek razširil na 47 členov. Odbor je z 10 glasovi za in štirimi proti prav tako podprl tudi predlog novele zakona o pacientovih pravicah, ki prinaša novosti na področju napotitev, vodenja čakalnih seznamov in informiranja bolnikov. Med drugim uvaja tudi novo stopnjo nujnosti.

Računsko sodišče bo nadziralo Banko Slovenije
Parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko je podprl predlog dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvaja nadzor nad banko s strani računskega sodišča. Kot so v razpravi poudarili koalicijski poslanci, neodvisnost ne pomeni nedotakljivosti in neodgovornosti. Dvom, ali so se v preteklosti vsi postopki v Banki Slovenije izvajali skladno s standardi, je po njihovem mnenju upravičen, zato je upravičen tudi dodaten nadzor nad institucijo. Nadzor je zagovarjal tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, ki se je ob tem zavzel za dostop do celotne dokumentacije.

Parlamentarna preiskava iranskih bančnih poslov
Z delom je začela parlamentarna preiskovalna komisija, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010. Petkova prva seja je bila zaprta za javnost, njen namen je bil le dogovor o delu. Preiskovalna komisija bo ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oz. vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, širjenja jedrskega orožja ter aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v NLB s strani iranskih državljanov in z njimi povezanih gospodarskih subjektov.

Odločitev o Bavčarjevem zaporu še ni za javnost
Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo o prošnji nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja za odlog prestajanja petletne zaporne kazni, vendar javnosti odločitve še ne razkrivajo. "Odločitev je posredovana v vročanje in sodišče še nima izkazane vročitve, zato vam vsebine le-te še ne moremo sporočiti," so pojasnili za STA. A spletno Delo poroča, da mora po neuradnih informacijah Bavčar v zapor. Sodišče mu je zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza izreklo kazen petih let zapora, po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča pa mora vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi.(TFL)