12. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski memorandum v Hagu

Slovenija je na arbitražno sodišče v Haag že poslala svoj memorandum za arbitražo o meji s Hrvaško, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Na sekretariat sodišča v Haag je Slovenija poslala tako tiskano kot elektronsko verzijo, so pojasnili. Slovenski memorandum po navedbah slovenske agentke pred arbitražnim sodiščem Simone Drenik obsega okoli 450 strani in ima še za okoli 800 strani prilog. Hrvaški pa po navedbah zunanje ministrice Vesne Pusić v celoti obsega okoli 3.800 strani, pri čemer obrazložitev predmeta spora obsega okoli 300 strani, ostalo pa so priloge.

Slovenski pravosodni sistem potrebuje močna in učinkovita zdravila, ob začetku novega sodnega leta poudarjajo na ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu, so med temi predlogi novela zakona o sodiščih, novela zakona o sodniški službi, novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU. Ob tem pa po navedbah ministrstva z izjemo slednjega predloga noben od zakonov ni pripravljen do te mere, da bi ga bilo mogoče takoj uvrstiti v vladni in pozneje parlamentarni postopek.

Število najstarejših nerešenih zadev na sodiščih se je lani pomembno zmanjšalo, skrajšali so se pričakovani časi njihove rešitve, zmanjšalo se je število sodnih zaostankov, je dejal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Kazenske in pravdne zadeve se po njegovih besedah prepočasi rešujejo, pri gospodarskih zadevah pa gre na bolje.

Pobudniki razpisa referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zanj niso uspeli zbrati dovolj podpisov, bodo po njeni uveljavitvi skušali to z novim zakonskim predlogom predvidoma konec meseca razveljaviti. Sicer so za razpis omenjenega referenduma zbrali dobrih 13.500 podpisov, je povedal prvopodpisani pobudnik Dušan Harlander.

Predlog novele obrtnega zakona - matični odbor bo drugo branje opravil jutri - je za Obrtno-podjetniško zbornico (OZS) še vedno nesprejemljiv. Prehodno obdobje za morebiten izstop iz zbornice je po njihovem mnenju prekratko, izpostavljajo pa tudi vprašanje reprezentativnosti in ogroženosti območnih zbornic.

Organizatorji pobude Right2Water so sporočili, da so zbrali več kot milijon podpisov, potrebnih za sprožitev morebitne prve evropske državljanske pobude. Pobuda Right2Water Evropsko komisijo sicer poziva k predložitvi ustrezne zakonodaje, ki bi zaščitila vodo kot javno dobro in preprečila, da postane tržno blago.

Hidria je včeraj v Kopru odprla svoj nov Tehnološki center, ki predstavlja sklep prve faze izgradnje Tehnološkega parka na lokaciji Tomosa. V njem bodo razvijali in proizvajali zlasti visokotehnološke rešitve za avtomatizirane montažne procese.
Center je slovesno odprl predsednik republike Borut Pahor, ki je Hidrio postavil za zgled in navdih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.2.2013 - 12.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 7 novosti   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost      
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 13039/2009-69 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - - izvajanje dokazov v korist obdolženca - kršitev kazenskega zakona - obsto...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2281/2011 - javni razpis – vložitev pritožbe v upravnem postopku – aktivna legitimacija – po pooblaščencu vložena pritožba – priloženo napačno pooblastil...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 31. januarja 2013(*).Stroj trans EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izplnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite. Predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčenje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Načelo davčne nevtralnosti – Pravica do odbitka – Zavrnitev – Člen 203 – Izkaz DDV na računu – Obveznost obračuna – Obstoj obdavčljive transakcije – Enaka presoja glede izdajatelja računa in njegovega naslovnika – Nujnost“. Zadeva C 642/11.
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba Cp 265/2012 - odškodnina za nepremoženjsko škodo – zastrupitev - vzročna zveza - škodljivo dejstvo - škoda – dokazno breme – dokazni standard
VSM sodba I Cp 195/2012 - skupno premoženje zakoncev – delitev skupnega premoženja zakoncev – deleži na skupnem premoženju – zunajzakonska skupnost - fizična delitev –...
VDSS sodba Pdp 531/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – kršenje pravic iz delovnega razmerja – protipravnost – prednostna pravica do zaposlitve - večje število dela...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), prva obravnava, EPA 978-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-D), prva obravnava, EPA 988-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), prva obravnava, EPA 983-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Še nižja meja za obdavčitev nepremičnin
Revija Odvetnik Beseda urednika: Odvetnik na spletu
Revija Poslovodno računovodstvo Knjigovodenje poslovnih dogodkov