6. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prihodnji teden tudi o zaupnici Bratuškovi

Predsednik DZ Janko Veber je za prihodnji teden sklical izredno sejo, na kateri bo DZ obravnaval predlog sprememb proračuna za prihodnje leto, dopolnjen predlog proračuna za leto 2015 ter med drugim zakon o davku na nepremičnine. Z odločanjem o proračunu bodo poslanci predvidoma odločali tudi o zaupnici premierki Alenki Bratušek.

DeSUS in Zdus sta v okviru predloga zakona o slovenskem državnem holdingu ministru za finance Urošu Čuferju včeraj predlagala kompromis, po katerem Kad ne bi ostal samostojna pravna oseba, a bi se v SDH vsa sredstva, namenjena za pokojnine, evidentirala in vodila ločeno, je po seji izvršnega sveta DeSUS dejal prvak stranke Karl Erjavec. Čufer mora to možnost še preveriti.

Z novelo zakona o visokem šolstvu želijo na ministrstvu za izobraževanje doseči večjo kakovost, boljši položaj študentov in zaposlenih v visokem šolstvu ter stabilnejše financiranje, je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Izredni študij, kot ga poznamo danes, ne bo več mogoč, po novem bo delni, pravi.

Matični odbor DZ je podprl predlog zakona o odškodninah za izbrisane in ga s potrjenimi dopolnili poslal v nadaljnjo obravnavo. Po večurni razpravi, ki so jo predstavniki izbrisanih že na začetku zapustili, je koalicija poudarjala, da zakon ni idealen, a je korak naprej k rešitvi problematike. Opozicija je bila do zakona precej bolj kritična.

Evropi se obeta postopno gospodarsko okrevanje, Slovenija pa bo prihodnje leto poleg Cipra edina še vedno v recesiji. V letu 2015 se ji sicer obeta 0,7-odstotna rast, kar pa je najšibkejša rast v celotni EU. Na predzadnjem mestu, spet le pred Ciprom, bo v prihodnjem letu tudi po velikosti primanjkljaja, napoveduje Evropska komisija. V Bruslju kljub temu menijo, da se Slovenija še lahko izogne programu pomoči.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.11.2013 Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (RS 91-3307/2013) Začne veljati
6.11.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (RS 91-3308/2013) Začne veljati
6.11.2013 Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (RS 9-397/2007) Sprememba
6.11.2013 Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (RS 90-3834/2011) Sprememba
6.11.2013 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (RS 91-3309/2013) Začne veljati
6.11.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (RS 86-3169/2013) Začne veljati
6.11.2013 Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3) (RS 91-3312/2013) Začne veljati
6.11.2013 Statut Odvetniške zbornice Slovenije (RS 15-571/1994) Sprememba
6.11.2013 Stvarnopravni zakonik (SPZ) (RS 87-4360/2002) Sprememba
6.11.2013 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP) (RS 91-3301/2013) Začne veljati
6.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) (RS 91-3306/2013) Začne veljati
6.11.2013 Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) (RS 91-3303/2013) Začne veljati
6.11.2013 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (RS 9-459/1992) Sprememba
5.11.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani (RS 91-3311/2013) Začne veljati
5.11.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 91-3310/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.11.2013 - 6.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti     2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti   2 novosti   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 1 novost   3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 7 novosti 1 novost 1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost   1 novost 6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 2 novosti   8 novosti  
11. OBČINE 23 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola z Ustavo in zakonom
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
Zakon o notariatu (ZN)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 641/2009 - nagrada odvetniku – pactum de quota litis – prepoved kumuliranja odstotnega plačila s plačilom po Odvetniški tarifi
sodba II Ips 506/2005 - sporazum o delitvi skupnega premoženja - darilna pogodba - actio pauliana - začetek teka roka za izpodbijanje - vknjižba lastninske pravice
sodba X Ips 243/2009 - dovoljena revizija – davek od dobička pravnih oseb – tuja vlaganja – izstop tujega družbenika – nepriznani stroški – davek od dohodkov iz premoženj...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 665/2010 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poskusno delo – okoliščine, ki onemogočajo nadaljevanje delovnega razmerja do izteka
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS), ratifikacija, EPA 737-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (MNSFP14–20), ratifikacija, EPA 1563-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zakaj ne želijo prijaviti premoženja?
Revija Odvetnik Izobčenje