20. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Forenzični računovodje bi lahko pomagali upnikom v stečaju

»Preiskoval sem nekatere izmed teh zgodb, ko so mi razlagali, da računovodje kradejo. Saj ni res! Računovodja ne more krasti. Lahko pa krade nekdo, ki opravlja druge naloge, poleg tega pa je še računovodja. Računovodja ne sme in ne more razpolagati z denarjem. To je nehigienično; ne morem danes nakazovati, jutri pa knjižiti. Če bi danes šel v temeljiti pregled dela teh »deklic ali fantov za vse«, bi ugotovili, da so v eni osebi računovodje, knjigovodje, finančniki, razpolagalci in tako naprej. To je priložnost, ni kriva stroka, kriv je management, ker je nekomu dal to priložnost.
To je le ena izmed privlačnih razlag in zgodb, ki smo jih slišali med pogovorom z dr. Brankom Mayrjem.

Pogovor si boste lahko prebrali v današnjem TFL Glasniku. Dr. Branko Mayr je pooblaščeni revizor, ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec, sodni izvedenec in profesor na visoki šoli za računovodstvo ter solastnik v revizijski hiši ABC Revizija.

Za predsednika republike bo na jesenskih predsedniških volitvah kandidiral tudi prvak zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič. Kot je Jelinčič povedal za STA, Slovenija potrebuje dobrega predsednika, ki mu ni najprej za lastne koristi, temveč za koristi države. Vnovično kandidaturo za predsednika države je sicer že napovedal aktualni predsednik države Danilo Türk, SDS pa v boj za predsedniško mesto pošilja svojega evropskega poslanca Milana Zvera, ki ga bo, kot je napovedala, najverjetneje podprla tudi NSi. Kandidaturo je najavil tudi neodvisni kandidat Marko Kožar.

Obseg gradbenih del se je v območju evra po sezonsko prilagojenih podatkih januarja na mesečni ravni zmanjšal za 0,8 odstotka, v območju EU pa za 4,1 odstotka, je sporočil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na mesečni ravni zabeležila najvišjo rast v EU, in sicer 17,4-odstotno, na letni ravni pa najvišji, 19,7-odstotni padec.

Zveza potrošnikov Slovenije je ameriškega tehnološkega velikana Apple opozorila, da krši slovensko zakonodajo glede garancije oz. stvarne napake in ga pozvala k odpravi kršitve. To je storila v okviru skupnega poziva 11 potrošniških organizacij iz tistih držav EU, v katerih so odkrili tovrstne kršitve s strani Appla.
ZPS je pri pregledu spletne strani družbe Apple ugotovila, da besedilo, ki je očitno namenjeno slovenskim kupcem, krši pravila slovenske zakonodaje, ker potrošnikom ne nudi pravilnih informacij o njihovih zakonskih pravicah glede garancije in stvarne napake.

Korupcija je še vedno pereče vprašanje v avstrijski družbi in se celo krepi, ugotavlja študija, ki so jo nedavno objavili na univerzi Johannesa Keplerja v Linzu. Korupcija je avstrijsko gospodarstvo lani po ocenah stala 26 milijard evrov, letos pa naj bi stroški korupcije narasli na 27 milijard evrov. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.3.2012 Zakon o državni upravi (ZDU-1) (RS 52-2526/2002) Sprememba
20.3.2012 Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR) (RS 56-3119/2010) Sprememba
20.3.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (RS 21-815/2012) Začne veljati
20.3.2012 Zakon o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A) (RS 21-816/2012) Začne veljati
19.3.2012 Razpis volitev članov Sodnega sveta (RS 21-817/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.3.2012 - 20.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti       2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 2 novosti     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 7 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       41 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples
Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 6/2010 - davek od dobička pravne osebe – neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti – povezanost prihodkov in odhodkov – izvajanje dir...
Sodba X Ips 441/2010 - plačilo občinske takse za oglaševanje – dovoljena revizija - vrednostni pogoj – razlaga pojma javno mesto – zavezanec za pl...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2535/2011 - plačilo odvetniških storitev - mandatna pogodba – dogovor o plačilu – pisna oblika – pomanjkanje obličnosti – ničnost dogo...
VSL sodba I Cp 1983/2011 - preživljanje otroka – verzijski zahtevek – zavrnitev dokaznih predlogov – pravočasno grajanje procesnih kršitev - uporaba O...
VSL sodba I Cp 4108/2011 - oporočna sposobnost - tožba na ugotovitev neveljavnosti izjave o preklicu oporoke - razveljavitev oporoke - sklepčnost tožb...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-B), skrajšani postopek, EPA 207-VI
Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini za obdobje 2010-2011, EPA 201-VI