23. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Trdno stkane vezi z okoljem

"Za dober občutek je pomembno, da vidiš malo naprej," pravi dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding, današnja sogovornica v TFL Glasniku, ki ga bomo objavili popoldne. Za Domel je med drugim značilno, da so se na zelo pameten način izognili lastninjenju, izognili so se prevzemu in danes je 700 delničarjev iz vrst zaposlenih. "V naše poslanstvo smo zapisali, da kot globalni dobavitelj zagotavljamo kvalitetna delovna mesta. Vse to se mi zdi povezano z okoljem – ljudje se čutijo pripadne, delovno mesto je največ pol ure oddaljeno, kar je tudi nekaj vredno. Leta 1953 je bil razvit prvi motor, od leta 1958 pa je podjetje pretežni izvoznik. Tako da lahko govorimo o lokalni navezanosti po eni strani in o globalni povezanosti."

Državni zbor je sinoči na izredni seji z 69 glasovi za in petimi proti aktiviral člen zakona o obrambi, ki vojski za tri mesece podeljuje policijska pooblastila. Vojska bo po napovedih vlade razporejena na tiste dele zelene meje, ki so se iz izkušenj pokazali za najbolj občutljive in kjer je pričakovati največ primerov nezakonitega prestopa meje. Hkrati je DZ podprl tudi dopolnilo SDS, s katerim so vlado zavezali, da mesec dni po aktivaciji člena matičnim parlamentarnim odborom poroča o njegovem izvajanju, nato pa še enkrat po prenehanju izvajanja tega člena.

Poslanci so sprejeli tudi priporočilo komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, s katerim DZ vlado poziva, naj si pri sprejemanju rešitev za temeljna varnostna vprašanja prizadeva iskati najširše politično soglasje. Ni pa DZ sprejel priporočila, s katerim bi vlado pozval, naj o vseh načrtih in ukrepih, ki jih sprejema v zvezi z migracijsko krizo, redno obvešča DZ.

Konec januarja se je zaključil projekt odpusta dolga, ki je bil del paketa pomoči najranljivejšim skupinam prebivalstva. V projektu, pri katerem so sodelovali občine, podjetja, vlada in humanitarne organizacije, so skupaj odpisali za skoraj 1,9 milijona evrov več kot 3500 ljudem v stiski. V okviru paketa pomoči so se na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lotili tudi reševanja deložacij ter zagotovili pomoč prejemnikom socialnih transferjev.

Novinarski sindikati v zvezi z inšpekcijskimi pregledi po medijskih hišah pozivajo zakonodajalca k dopolnitvi zakona o inšpekciji dela. V skladu z njo naj inšpektorji dobijo možnost, da z ureditveno odločbo odredijo zaposlitev, v morebitnem pritožbenem postopku pa naj delodajalec dokazuje, da delovno razmerje ne obstaja.

Vrhovno sodišče je odločilo, da je Mestna občina Ljubljana zakonito odvzela koncesijo Lekarni Bitenc. Višje sodišče je sicer ugodilo zahtevku lekarne in ugotovilo, da je koncesijska pogodba med občino in lekarno veljavna, a je mestna občina nato vložila revizijo. Zdaj so se Bitenčevi obrnili še na ustavno sodišče. V Lekarniški zbornici pa opozarjajo na neutemeljeno ukinjanje ali odpovedi koncesijskih razmerij, ki so posledica samovoljnega delovanja županov in občinskih svetov.

V Bruslju se je včeraj začel 12. krog pogajanj o čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (TTIP) - prostotrgovinskem sporazumu med EU in ZDA. Pogajalci se bodo do petka posvečali predvsem trem temam: dostopu do trga, sodelovanju med regulatorji in pravilom, so pojasnili v Evropski komisiji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.2.2016 - 23.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2016
Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin
Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sklep X Ips 246/2014 - dovoljenost revizije - vrednostni spor - pomembno pravno vprašanje - odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča - zelo hude posledice - sklep o ustav...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 104/2015 - carina - carinska deklaracija - sprememba podatkov v carinski deklaraciji - prepustitev blaga - ponovni pregled izvoznih deklaracij blaga - uskladi...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016 – junij 2017 - Dopolnjen predlog deklaracije (DeUDIEU1617), EPA 971-VII, U 614
Novo Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o mednarodni zaščiti - Dopolnjen predlog zakona (ZMZ-1), EPA 958-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zdravstvo in DDV