Dnevne zakonodajne novosti / 30. december 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
Poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os začel veljati
Tema dneva

V soboto je začel veljati poroštveni zakon za drugi tir in del tretje razvojne osi. Zakon za projekta predpisuje poroštvo v višini 777 milijonov evrov. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je že med parlamentarnim postopkom pojasnjevala, da je namen zakona cenejše financiranje obeh projektov. Verjetnost, da bosta poroštvi unovčeni, pa je praktično nič, je dejala. Najbolj oster nasprotnik zakona je Vili Kovačič, ki je že spisal ustavno pritožbo. Kovačiču sicer ni uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma.(več)

Z novim letom nov način sofinanciranja skupnih občinskih uprav
Z letom 2020 bo začel v celoti veljati spremenjen način sofinanciranja skupnih občinski uprav, kot je bil določen z novelo zakona o financiranju občin leta 2017. Priprave v občinah potekajo, predvsem se povečuje število nalog, ki jih posamezna uprava opravlja, pa tudi število občin, ki je v posamezno upravo vključeno, opažajo na ministrstvu.(več)

Država znižuje sofinanciranje plač za javna dela, občine zaskrbljene
Ministrstvo za delo je s spremembami področnega pravilnika zmanjšalo deleže državnega sofinanciranja plač za javna dela, hkrati pa zrahljalo pogoje, tako da bodo ta dela v prihodnje dostopna širšemu krogu. Cilj je, da se v javna dela vključi več dolgotrajnih brezposelnih, tudi tistih, ki prejemajo denarno socialno pomoč. V občinah so zaskrbljeni.(več)

Ob prelomu leta: V pričakovanju medijske novele
Vse slabšemu stanju v slovenskem medijskem prostoru smo bili po enotni oceni zainteresirane javnosti priča tudi v letošnjem letu. Nadaljevali so se pozivi k sprejetju zakonodajnih rešitev, ki bi vsaj omilile večletni negativni trend. Priprava predloga novele zakona o medijih na ministrstvu za kulturo je bila zato deležna osrednje pozornosti.(več)

V javnem sektorju zdaj v ospredju vprašanje sprememb plačnega sistema
Letošnje leto je v javnem sektorju prineslo izboljšanje plač. V preteklih letih precej intenzivna pogajanja pa je nadomestil bolj umirjen socialni dialog. Vlada in sindikati so začeli pogovore o možnih spremembah plačnega sistema, a prav daleč še niso prišli, zato to ostaja osrednje vprašanje v prihodnjem letu.(več)

Eko sklad bo podjetjem sofinanciral nakup električnih koles
Eko sklad je v petek objavil nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, katerega namen je prispevati k zmanjševanju emisij v prometu. Gre za kombinacijo nepovratnih sredstev ter ugodne obrestne mere, sodelujejo pa lahko pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.(več)

Agrokor zatožil agencijo za varstvo konkurence Bruslju
Potem ko je Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) hrvaškemu Agrokorju začasno odvzela delnice Mercatorja, je ta z dogodkom seznanil organe v Bruslju. Zdi se, da želi slovenska vlada iz nacionalnih političnih razlogov preprečiti prenos Mercatorja na skupino Fortenova, je zapisal izredni upravitelj Agrokorja Fabris Peruško.(več)

Hrvaška z novim letom za pol leta na čelo Sveta EU
Hrvaška bo z geslom Močna Evropa v svetu, polnem izzivov 1. januarja prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. Med največjimi izzivi bodo brexit, večletni finančni okvir EU, konferenca o prihodnosti Evrope in širitev unije. Za vrhunec hrvaškega predsedovanja velja vrh EU - Zahodni Balkan maja 2020.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti
Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK)
Odločbe sodišč
UPRS Sodba II U 174/2017-13 - izvršba - davčna izvršba - dedovanje - dolg - upnik - priglasitev terjatve v zapuščinskem postopku
VDSS Sodba in sklep Pdp 512/2019 - nadurno delo - izobraževanje - delovni čas - službena pot
U-I-401/18 - Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 – popr.), 4....
Gradiva v obravnavi DZ
Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2018/2019 (oktober 2018 - september 2019), EPA 0961-VIII
Ostali dokumenti
Napoved poslovanja