Dnevne zakonodajne novosti / 6. maj 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 56/2019 z dne 17.9.2019
TEMA DNEVA
Airbnb ni nepremičninski posrednik
Tema dneva

Platforma Airbnb je storitev informacijske družbe in ne nepremičninski posrednik, zato bi morala biti upravičena do prostega delovanja v EU, je presodil generalni pravobranilec EU. Njegovo mnenje za senat sodišča sicer ni zavezujoče. Povod za odločanje je bila pritožba francoske turistične zveze, ki platformi Airbnb očita nelojalno konkurenco. V družbi Airbnb, ki v Evropi posluje prek podružnice s sedežem na Irskem, so odločitev sodišča pozdravili in ocenili, da ponuja jasnejši pregled nad zakonodajnimi določili.(več)

Odslej razbremenjen regres za letni dopust
V soboto sta začeli veljati noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Delavci bodo tako zaradi tega odslej prejeli višji regres.(več)

Za predelavo odpadnih sveč odgovorni prodajalci
Od sobote velja tudi nova uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč prenaša z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce. Uvaja tudi finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih, ko proizvajalci svoje dolžnosti ne bodo opravljali.(več)

Ta teden v parlamentu
V DZ se bo ta teden sestalo več delovnih teles. Med drugim bo odbor za obrambo obravnaval novo strategijo nacionalne varnosti, odbor za kulturo problematiko davka na knjigo in njenega financiranja. Člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa se bodo posvetili predlaganim spremembam dveh policijskih zakonov.(več)

Občinam na voljo sredstva za energetsko prenovo stavb
Ministrstvo za infrastrukturo je v petkovem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021. Na voljo je okvirno 17,6 milijona evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 18. novembra.(več)

Zadnji dan za predlaganje ustavnega sodnika
V uradnem listu je bil 15. marca objavljen poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. V skladu s pozivom je predlog možnih kandidatov mogoče podati le še danes. Predlogi morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje in dokazila o izpolnjevanju pogojev.(več)

Ta teden na sodiščih
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bi lahko danes zaključili sojenje Michelu Stephanu, ki mu tožilstvo po novem očita napeljevanje k uboju Janeza Plavca. Na celjskem okrožnem sodišču pa bo jutri potekal predobravnavni narok za nekdanjo odvetnico Uroša Rotnika Varjo Holec, ki ji tožilstvo očita krivo ovadbo in pomoč pri preprečitvi dokazovanja.(več)

Velikost predstavništva pri EU ključ do vpliva v Bruslju
Male države morajo storiti več in hitreje za to, da se jih v Bruslju sliši in vidi. Za začetek morajo v tej bitki "Toma in Jerryja" zagotoviti dovolj ljudi v svojih stalnih predstavništvih pri EU v Bruslju, izpostavljajo avtorji študije danskega think tanka Europa. Slovensko stalno predstavništvo je med najmanjšimi v EU.(več)

Svet Evrope ob 70-letnici izpostavlja pravico do pritožbe na ESČP
Svet Evrope, najstarejša vseevropska mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, je včeraj praznovala 70 let. Ob tem izpostavljajo, da ima prvič v evropski zgodovini vseh 830 milijonov ljudi, "ki živijo v skupnem pravnem prostoru Sveta Evrope", pravico, da se pritožijo na Evropsko sodišče za človekove pravice.(več)