17. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poleg mature še testi za fakultete

Matura je letos še edini pogoj in merilo za vpis na večino visokošolskih študijskih programov. Že prihodnje šolsko leto pa naj bi selekcijsko funkcijo mature za vpis dopolnili z dodatnimi vpisnimi pogoji. Kot dodatno merilo za vpis bi se tako poleg mature na več fakultetah upošteval tudi test nadarjenosti ali sposobnosti, pravi minister Žiga Turk. Z uvajanjem kombiniranih pogojev za vpis, kot jih danes že poznajo nekatere fakultete, denimo umetniške akademije, fakulteta za arhitekturo in podobno, se strinja tudi rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik.

Državni zbor bo v okviru današnje redne seje obravnaval tudi sveženj treh zakonov, namenjenih zmanjšanju porabe in razbremenitvi gospodarstva. Tako so namreč včeraj ob začetku seje odločili poslanci, ki so podprli tudi predlog vlade, da se predloge, ki sodijo v prvi sklop protikriznih zakonov, obravnava po nujnem postopku. Poslanec SD Janko Veber je pred začetkom glasovanja o uvrstitvi dveh davčnih zakonov - predloga novel zakona o dohodnini in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - na to sejo ocenil, da oba predloga drastično posegata v javne finance in da bi ju bilo treba obravnavati skupaj s predlogom rebalansa proračuna za letošnje leto.
Ključna potenciala za spodbuditev gospodarske rasti sta tuje investicije in črpanje evropskih sredstev, ob predlogu rebalansa letošnjega proračuna pravi gospodarski minister Radovan Žerjav. Z davčnimi spremembami ter uvedbo ali nadaljevanjem nekaterih drugih ukrepov je za to namenjenih okoli 380 milijonov evrov.

Vlada je pred sindikate javnega sektorja prišla s predlogom, po katerem bi se masa plač za javni sektor letos znižala za pet odstotkov, kar pa je v primerjavi s prejšnji predlogom za eno odstotno točko manj. Sindikalna stran se do predloga še ni opredelila, čakajo, kaj bo vlada ponudila danes v pogajanjih s stavkovnimi odbori. Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štukelj je po koncu pogajanj dejal, da je sindikalna stran le poslušala vladni predlog, medtem ko se do njega še niso opredelili.

Zdravnik iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Valentin Sojar je za STA potrdil, da je na Zdravniško zbornico Slovenije vložil kandidaturo za predsednika zbornice. Rok za oddajo kandidatur se izteče danes, poleg Sojarja pa se za to mesto ponovno poteguje tudi dosedanja predsednica zbornice Gordana Živčec Kalan.

Američan Jim Yong Kim bo novi predsednik Svetovne banke. 52-letni zdravnik bo novo funkcijo nastopil julija, potem ko se bo po petih letih s tega položaja poslovil Robert Zoellick, so v Washingtonu sporočili iz te mednarodne organizacije.
Kim, po rodu Južnokorejec, trenutno vodi elitno univerzo Dartmouth v ameriški zvezni državi New Hampshire. Je soustanovitelj človekoljubne organizacije Partners in Health, ki se že 25 let zavzema za zdravstveno oskrbo revnih po vsem svetu. Je tudi nekdanji direktor oddelka za aids pri Svetovni zdravstveni organizaciji WHO.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.4.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (RS 28-1223/2012) Začne veljati
17.4.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (RS 72-3906/2010) Preneha veljati
17.4.2012 Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem (RS (mednarodne) 3-18/2012) Začne veljati
17.4.2012 Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (RS 118-5188/2005) Sprememba
17.4.2012 Uredba o požarni taksi (RS 34-1397/2006) Sprememba
17.4.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (RS (mednarodne) 3-16/2012) Začne veljati
17.4.2012 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (RS 28-1180/2012) Začne veljati
17.4.2012 Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi (RS 25-1002/2012) Začne veljati
16.4.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o ustanovitvi Evropskega univerzitetnega inštituta, kot je bila spremenjena s Konvencijo o spremembah iz leta 1992 (RS (mednarodne) 3-21/2012) Začne veljati
16.4.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Azerbajdžan o obrambnem sodelovanju (RS (mednarodne) 3-19/2012) Začne veljati
16.4.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike Slovenije (RS (mednarodne) 3-22/2012) Začne veljati
16.4.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov (RS (mednarodne) 3-20/2012) Začne veljati
16.4.2012 Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. marca 2012 (RS 28-1183/2012) Začne veljati
16.4.2012 Začasna tarifa za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom (RS 28-1185/2012) Začne veljati
16.4.2012 Začasna tarifa za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom (RS 28-1184/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.4.2012 - 17.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti   1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti          
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti          
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
Začasna tarifa za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 299/2010 - pravica do delne pokojnine – delna pokojnina - odvetnik – nova zahteva - zavrženje zahteve – sprememba pravne po...
Sodba VIII Ips 159/2010 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – izpodbijanje odpovednega roka – ugotovitvena tožba – zamudna sodba – bistvena kršitev dolo...
Sodba I Up 817/2003 - status žrtve vojnega nasilja - upravni postopek - pomanjkljiva odločba tožene stranke - nepopolno ugotovljeno dejansko
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2389/2011 - avtorsko pravo - avtorska pravica – avtorski honorar – prosta uporaba avtorskega dela – uporaba avtorskega dela – prodaja
VSL sodba in sklep IV Cp 445/2012 - dodelitev otroka – stiki – skupno starševstvo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS), EPA 1905-V
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (MSVFBZP), EPA 736-V
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU), EPA 80-VI