5. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Blaž Brodnjak predsednik uprave NLB

Nadzorniki Nove Ljubljanske banke (NLB) so včeraj Blaža Brodnjaka, ki je po februarskem odstopu Janka Medje začasno vodil banko, soglasno imenovali za predsednika uprave. Ob tem so dopolnili upravo z novim članom, Madžarom Laszlom Pellejem. Ta bo nasledil Nimo Motazeda, ki je kot član uprave odstopil že septembra 2014. Nadzorni svet je enoten petletni mandat podal tudi obema sedanjima članoma uprave, s čimer je uprava največje slovenske banke popolnjena in z enotnim mandatom.

Z današnjim dnem se začne uporabljati pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki iz uporabe umika nekatere prometne znake, denimo znak za sistem "zadrge", uvaja pa nekaj novih, na primer znak za bližino medveda. Vendar čez noč skoraj ne bo sprememb, edini spremenjen znak bo oznaka za začetek in konec hitre ceste. Na novem znaku ne bo več podobe avtomobila, temveč bo na znaku narisana cesta - tako kot na znaku za avtocesto. Ostale znake bodo morali vzdrževalci cest umakniti oziroma postaviti v 10 letih. Talne oznake, ki bodo po novem imele pomen prometnega znaka, pa bodo morali urediti v 4 letih.

Vrhovno sodišče je v delovnem sporu, ki ga je zoper pravilnik o napredovanju na mariborski univerzi sprožil visokošolski sindikat, razsodilo v korist slednjega. Vrhovni sodniki so razveljavili 9. člen pravilnika, ki je, kot menijo, v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Omenjeni člen je od leta 2010 napredovanje v višji naziv znotraj delovnega mesta postavljal v odvisnost od presoje vodstev fakultet in od finančnih okoliščin.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je včeraj po petkovem odstopu Marka Jazbeca iz uprave SDH za začasno predsednico uprave holdinga imenoval nadzornico Lidio Glavina. Mandat bo nastopila s 15. julijem, upravo pa bo začasno vodila največ šest mesecev. V tem času ne bo delovala kot članica nadzornega sveta SDH.

Nakopičena strukturna neravnotežja po mnenju Umarja slabijo potencialno rast in se odražajo v javnih financah. Zato mora država nadaljevati proces javnofinančne konsolidacije, v večji meri temelječe na strukturnih prilagoditvah, ki bi trajneje uravnotežile javne finance, Umar navaja v publikaciji Ekonomski izzivi.

Število registriranih brezposelnih je junija prvič po septembru 2010, ko je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 97.908 brezposelnih, upadlo pod 100.000. Junija letos je bilo na zavodu prijavljenih 99.795 brezposelnih oseb, kar je 2,4 odstotka manj kot maja in 9,5 odstotka manj kot junija lani, so sporočili z zavoda.

Poravnava po zgledu iz ZDA, kjer bo Volkswagen za popravo posledic škandala z goljufijami na testih izpušnih sistemov avtomobilov z dizelskimi motorji plačal več kot 15 milijard dolarjev, bi bila v Evropi za nemškega avtomobilskega velikana prevelik zalogaj, je v pogovoru za časnik Die Welt dejal prvi mož Volkswagna Matthias Müller. Sklenjena poravnava v ZDA vključuje lastnike avtomobilov, zvezne okoljske regulatorje in zvezne države.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.7.2016 - 5.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       3 novosti  
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     2 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 34 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016
Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Zakon o letalstvu (ZLet)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 117/2015 - vojni invalid - invalidski dodatek - postopek preverbe invalidskega dodatka - sprememba števila družinskih članov - načelo varstva pravic strank
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 200/2016 - skupno premoženje – določitev deležev – domneva o enakih deležih – izvršba na delež skupnega premoženja – podjetniško premoženje – vročanje sodnih ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti - Dopolnjen predlog zakona (ZPPDej),druga obravnava, EPA 1139-VII
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZGos-D),druga obravnava, EPA 1151-VII
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - Dopolnjen predlog zakona (ZKUASP),druga obravnava, EPA 1174-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Nepreferencialno poreklo blaga (Podrobnejši opis)