22. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Arhar novi direktor Združenja bank Slovenije

Nadzorni svet Združenja bank Slovenije je za novega direktorja združenja imenoval Franceta Arharja. Arhar bo z delom začel 1. junija, njegov mandat pa traja pet let. Dosedanji direktor Združenja bank Slovenije, Dušan Hočevar, bo po prenehanju mandata odšel v pokoj, so še sporočili iz združenja.

Ustavno sodišče je razveljavilo del novele insolvenčnega zakona iz junija 2009, po kateri se mora za odmero nagrade upraviteljem v stečajih, začetih pred oktobrom 2008, tudi za dejanja, ki jih je upravitelj opravil pred uveljavitvijo novele, uporabljati pravilnik, ki je začel veljati po uveljavitvi novele zakona. Sodišča morajo sedaj v stečajnih postopkih, začetih pred 1. oktobrom 2008, za odmero nagrade upraviteljem, ko so ti opravila opravili pred uveljavitvijo novele 13. junija 2009, uporabljati določila prej veljavne odredbe o merilih za določanje nagrad in sklepov o uskladitvi zneskov nagrad.

Evropska komisija želi izboljšati položaj podjetij iz EU na globalnem trgu javnih naročil. Med glavnimi novostmi, ki jih prinaša predstavljeni predlog uredbe, je možnost omejevanja dostopa do javnih naročil v EU za podjetja iz držav, kjer je ureditev tega področja diskriminatorna do evropskih podjetij. V Bruslju poudarjajo, da je glavni cilj pobude evropskim podjetjem omogočiti večjo prisotnost na trgih javnega naročanja v drugih delih sveta in jim zagotoviti enakopraven dostop do njih. Predlog uredbe vsebuje tudi ukrepe, ki naj bi zagotovili, da se vsa podjetja, evropska in neevropska, obravnavajo enako, ko se potegujejo za posle na trgu javnih naročil v EU.

Centri za socialno delo, zaradi tehničnih težav pri prenosu podatkov o nakazilih v informacijski sistem, včeraj niso mogli redno izplačati denarnih socialnih pomoči, so sporočili iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Centri bodo izplačila nakazali danes dopoldne, zagotavljajo na ministrstvu. Zaradi težav z novim informacijskim sistemom, ki povezuje 37 podatkovnih virov in 22 institucij, je na centrih za socialno delo prihajalo do zamud pri obdelavi vlog.

Vlada bo v danes obravnavala predlog vladne komisije za kadrovske in administrativne zadeve o selitvi nekaterih ministrstev na druge lokacije. Več informacij o selitvi na ministrstvih še ne dajejo, predsednik računskega sodišča Igor Šoltes pa poudarja, da vsaka selitev povzroča stroške in da je zlasti v krizi potreba paziti na vsak evro. Informacije glede stroškov selitve in preurejanja stavbe na ministrstvih za zdaj še ne dajejo. Po poročanju medijev naj bi selitev MNZ na Litostrojsko stala 300.000 evrov. Sicer pa bo Gorenak podrobnosti glede selitve predstavil v četrtek na novinarski konferenci po seji vlade. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.3.2012 - 22.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex