18. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kurje tatove lažje odkriješ

Problem v Sloveniji je, da so v veliki meri obsojeni manjši kriminalci, t. i. kurji tatovi, medtem ko je obsodb s področja velikega kriminala malo, menijo udeleženci kriminološke konference. Razlog za slednje je po njihovih ugotovitvah v tem, da so bili organi pregona vse do pred kratkim za preganjanje velikega kriminala premalo usposobljeni.

Po besedah zaslužne profesorice na ljubljanski pravni fakulteti Alenke Šelih razlog za to, da so pri nas večinoma obsojeni manjši kriminalci, tiči v tem, da je odkrivanje majhnega kriminala najlažje in ker je za to policija najbolj usposobljena. Za odkrivanje primerov velikega kriminala je po njenih besedah potreben tudi "posebej usposobljen tožilski in policijski aparat", ki pa smo ga v Sloveniji dobili šele pred leti.

Predsednica vlade Alenka Bratušek je včeraj skupaj z ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom obiskala Institut Jožef Stefan v Ljubljani. V pogovorih z vodstvom instituta se je zavzela za krepitev sodelovanja med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, govorili pa so tudi o problematiki mladih znanstvenikov. O sodelovanju med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami pa je ravno v intervjuju za naš TFL Glasnik pred tednom dni govoril direktor inštituta Jadran Lenarčič.

Vlada bo danes obravnavala predlog za umik predloga Zakona o finančni upravi iz zakonodajnega postopka. V skladu s predlogom zakona, ki ga je pripravila vlada Janeza Janše, naj bi 1. julija, ko je predviden vstop Hrvaške v EU, prišlo do združitve davčne in carinske uprave. Cariniki mu nasprotujejo in naj bi v petek odločali o morebitni stavki.

Državni svetniki so včeraj sprejeli dopolnilo k noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga bodo v sprejem predlagali DZ. Novela uvaja postopni dvig mesečnega prispevka za obvezno pokojninsko zavarovanje za tiste zavarovance, ki zavarovanje vplačujejo prostovoljno. DS pa želi z dopolnilom iz zakona izločiti kmetijske zavarovance.

Vinarska inšpekcija je s slovenskih polic odredila umik nedovoljenega hrvaškega terana, a Zakon o vinu v primeru prometa z nepravilno označenim vinom ne predpisuje kazenskih določb ne za trgovca in ne za uvoznika oziroma distributerja. Nedovoljen hrvaški teran mora biti s polic umaknjen do 23. aprila. Vinarska inšpekcija je v petek v Mercatorjevem Hipermarketu Rudnik v Ljubljani opravila kontrolo prometa z vinom, označenim kot teran, ki ni bilo pridelano v Sloveniji, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.4.2013 - 18.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča
Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o dedovanju v neskladju z Ustavo
Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja
Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
Zakon o dedovanju (ZD)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 62104/2012-693 - pripor - odreditev in trajanje pripora - ponovitvena nevarnost - objektivne in subjektivne okoliščine - posebne okoliščine – drugi postopki
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2287/2011 - dostop do informacij javnega značaja - dostop do podatkov iz sodnega spisa – izjeme od dostopa do informacij javnega značaja – škodovanje iz...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. marca 2013. Valsts ieņēmumu dienests proti Ablessio SIA. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Augstākās tiesas Senāts - Latvija. DDV - Direktiva 2006/112/ES - Členi 213, 214 in 273 - Identifikacija davčnih zavezancev za DDV - Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV, ker davčni zavezanec nima materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti - Zakonitost - Boj proti davčnim utajam - Načelo sorazmernosti. Zadeva C-527/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 110/2013 - dediščinska tožba – lastninska tožba – tožbeni zahtevek – zastaranje terjatve za izročitev dediščine – vrednost spornega predmeta – varstvo lastnin...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012, EPA 1112-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), EPA 781-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembi Zakona o vojnih invalidih (ZVojl-D), EPA 1061-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe pravilnika o poslovnih knjigah
Revija Odvetnik Ocena evropskih pravosodnih sistemov
Odvetništvo pri starih Grkih