12. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sprotni podatki o vaših poslovnih partnerjih

Že včeraj ste prejeli obvestilo o pomembni obogatitvi naše ponudbe z novo storitvijo CompanyCheck, a naj vas na to še enkrat opozorimo. Za 20 evrov na mesec (trenutno pa še z dodatnim 10% popustom, ki velja do 30. septembra) boste na vaš elektronski naslov prejemali obvestila za izbrana podjetja (poslovne partnerje, konkurenco in druge) o spremembah stanja njihovih transakcijskih računov: ali so blokirani, deblokirani, odprti, zaprti ter o morebitnih insolvenčnih postopkih oziroma procesnih dejanjih v teku postopkov. Na voljo pa boste imeli tudi on-line opozorilni semafor, ki bo prikazoval stanje poslovanja podjetij.

Podrobnosti o ponudbi boste lahko našli na povezavi: http://www.tax-fin-lex.si/Monitor.aspx ali na običajnem naslovu: prodaja@tax-fin-lex.si oziroma na telefonski številki 01/432-42-51.

Vlada naj bi v kratkem določila skupni kadrovski načrt organov državne uprave za prihodnji dve leti ter spremembe za letos. Predlog je v sodelovanju z ostalimi resorji pripravilo notranje ministrstvo in je v vladni proceduri. Sledi pa dogovoru, ki je bil dosežen s sindikati, da se bo število zaposlenih na letni ravni zniževalo za odstotek.

Komisija DZ za poslovnik je sprejela predlog sprememb poslovnika, ki bi po besedah prvopodpisanega pod predlogom, vodje poslancev DL Riharda Branislja, lahko pomembno vplivale na kakovost zakonodaje, ki jo sprejema DZ. V DZ bodo zakonski predlogi morali prihajati bolj dodelani in biti popolnoma v skladu z normativno dejavnostjo, je dodal.

Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog nove politike cestninjenja, ki naj bi med drugim vključevala podražitev vinjet za avtomobile, uvedbo nove vinjete za kombinirana vozila ter spremembe cestnine za tovorna vozila. Na dnevnem redu so tudi ukrepi za obvladovanje sive ekonomije.

Odbor DZ za kulturo je na včerajšnji seji podprl predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice. Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Aleš Črnič, bi Slovenija s pomočjo direktive rešila težave z Italijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.9.2013 - 12.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   6 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     4 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Splošni akt o varnosti omrežij in storitev
Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1617/2012 - DDV – ocena davčne osnove – metoda cenitve – merljiv dejavnik – poraba električne energije – opravljanje gostinske dejavnosti
sodba I U 980/2012 - DDV – odmera DDV – obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami – izpolnjevanje pogojev
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 933/2012 - premestitev javnega uslužbenca – premestitev – pogoji za premestitev - premestitev zaradi delovnih potreb - postopek premestitve zaradi delovnih po...
VDSS sodba in sklep Pdp 252/2013 - povečan obseg dela – nov plačni sistem - plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 982-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - Dopolnjen predlog zakona (ZUP-H), EPA 1314-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J), EPA 981-VI