16. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Siemensovih več kot sto zaposlenih v Sloveniji

»Vedno sem bila ponosna na to, da je bila Slovenija tako hitra pri uvajanju nekaterih novih tehnologij, zdaj pa smo začeli zaostajati.« Tako je v današnjem intervjuju za TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, razmišljala Medeja Lončar, direktorica družbe Siemens d.o.o.

»Upad naložb v Sloveniji jasno vpliva tudi na naš posel v Sloveniji in se moramo tudi mi prilagajati. Naša majhnost ni bila nikoli ovira, ta naša togost pa to postaja. Pomanjkanje vizije in rasti je resna težava za tuja podjetja v Sloveniji in se kar bojujemo, saj je trenutni trend v združevanju v regionalne centre, kje bodo ti centri – v Sloveniji, na Hrvaškem ali v Srbiji. Seveda je jasno, da se moramo racionalizirati, in smo že interno uvajali nekatere optimizacije v regiji.«

V Ljubljani kršiteljem na vozila ne bodo več priklenili lisic, saj so mestni svetniki sprejeli predlog odloka o urejanju prometa, ki ta ukrep odpravlja. Svetniki so sprejeli tudi poročilo o delu mestnega redarstva za lani, pri katerem je bil svetnik SDS Jernej Pavlin kritičen do števila glob za voznike, ki so jih redarji ujeli z radarji.

Zahtevana donosnost na slovenske desetletne obveznice je včeraj na sekundarnem trgu upadala. Potem ko je v prejšnjem tednu naraščala ob špekulacijah, da bi bila Slovenija lahko naslednja članica območja evra, ki bo zaprosila za pomoč, je pritisk na mednarodnem trgu v petek popoldne nekoliko popustil. Zahtevana donosnost na slovenske desetletne obveznice je bila na elektronski borzi MTS ob 14.40 pri 6,66 odstotka, kar je 0,19 odstotne točke pod izhodiščem.

Upravno sodišče je tako kot v primeru nekdanjega premiera Janeza Janše zavrnilo tožbo ljubljanskega župana Zorana Jankovića zoper zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine (KPK). Sodba je bila Jankoviću in njegovemu pooblaščencu odvetniški družbi Čeferin vročena včeraj.

Države EU bodo letos v proračun EU lahko prispevale za 1,02 milijarde evrov manj sredstev od predvidenih. Komisija je namreč ugotovila, da je bil končni obseg lanskih prihodkov v evropski proračun višji od načrtovanih, so sporočili iz Bruslja. Skupni prihodki v proračunu EU za lani so znašali 139,44 milijarde evrov, skupni odhodki pa 138,42 milijarde evrov. Razlika je nastala na račun višjih prihodkov, ki so se prelili v skupni evropski proračun, in na račun razlik v menjalnih tečajih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.4.2013 Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (RS 49-2439/2009) Sprememba
16.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (RS 31-1254/2013) Začne veljati
16.4.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
16.4.2013 Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (RS 3-112/2010) Sprememba
16.4.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 31-1253/2013) Začne veljati
16.4.2013 Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (RS 31-1252/2013) Začne veljati
16.4.2013 Zakon o dedovanju (ZD) (SRS 15-645/1976) Sprememba
15.4.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča (RS 31-1221/2013) Začne veljati
15.4.2013 Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o dedovanju v neskladju z Ustavo (RS 31-1220/2013) Začne veljati
15.4.2013 Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi (RS 31-1215/2013) Začne veljati
15.4.2013 Sklep o prenehanju mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 31-1216/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.4.2013 - 16.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti   1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 2 novosti   1 novost  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 3 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 29 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1859/2010, enako tudi I U 1860/2010 - neposredna plačila v kmetijstvu – plačilne pravice – proizvodno vezana plačila – neskladje med prijavljeno in ugotovljeno površino – vris GERK-ov
sodba II U 846/2011 - dostop do informacij javnega značaja – akt v obliki dopisa – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – načelo zaslišanja stranke – zavezanec za...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep X Pdp 889/2012 - kolektivni delovni spor – javni uslužbenci – kolektivna pogodba – izvajanje – odprava nesorazmerij v osnovnih plačah
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Dopolnjen predlog zakona (ZPIZ-2A), EPA 1067-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 - Dopolnjen predlog akta (ReNPSV13–20), EPA 1012-VI
Novo Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Klasifikaciji naložb Slovenskega državnega holdinga, EPA 991-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Pojasnila DURS Davčna obravnava užitka nepremičnine
Revija Odvetnik Dan odvetniške pravne pomoči pro bono
Vpliv stečajnega postopka na pravdni postopek