25. maj 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

2,8 milijona za zaposlovanje mladih

Evropska komisija je odobrila skoraj milijardo evrov za manj brezposelnih mladih. Države članice bodo sredstva tako lahko prej porabile za financiranje projektov. Slovenija naj bi iz programa za zaposlovanje mladih skupno prejela 9,2 milijona evrov, od tega bo letos po odločitvi za predhodno financiranje na voljo 2,8 milijona evrov.

Vlada je sprejela predlog t. i. socialne novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugim onemogoča izvršbo na neto minimalno plačo ter prepoveduje bankam, da bi administrativne stroške za izvrševanje sklepov o izvršbi poplačale iz varovanih prejemkov, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za pravosodje Goran Klemenčič.

Državnotožilski svet (DTS) je na petkovi seji sklenil, da ne bo predlagal razrešitve generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, je povedala predsednica sveta Alenka Mežnar. Kot je pojasnila, ugotovljena kršitev ni take narave in teže, da bi jim omogočile predlagati razrešitev.

Predstavniki sindikatov so v četrtek v DZ podali dopolnjeno pobudo za vložitev predloga sprememb zakona o minimalni plači v parlamentarni postopek, tako da bo predsednik DZ Milan Brglez v sedmih dneh od vložitve te pobude določil 60-dnevni rok za zbiranje 5000 overjenih podpisov.

Po sicer nepravnomočni sodbi koprskega sodišča v primeru bivšega dekana koprske fakultete za management Egona Žižmonda zaradi nezakonitega vpisa študentov nejasnosti glede veljavnosti skoraj 700 diplom tamkajšnjih diplomantov ostajajo. Ministrstvo za izobraževanje se o zadevi še ni izreklo, zadržani so tudi v Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu, pravniki pa imajo na zadevo različne poglede.

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo v sredo kot matično delovno telo zagrizla v vladno strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki je razburkala tudi koalicijo. Ta teden prihajata na parlamentarna odbora tudi dva zakonska predloga: novela zakona o trgovini in novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Na ministrstvu za delo ocenjujejo, da uspešno odpravljajo zaostanke. Nerešenih pritožb je bilo konec aprila letos še nekaj več kot 3300, kar je približno 8300 manj kot pred letom dni. Problem zaostankov naj bi dokončno rešili s poenostavitvijo na področju zakonodaje in uvedbo informativnih izračunov.

Finančna uprava RS (Furs) bo do konca tega tedna na pošto odpremila še drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2014. Prvega je poslala konec marca, ko je informativne izračune prejelo nekaj več kot pol milijona zavezancev, za katere pa se v prihodnjih dneh že iztekajo roki za doplačilo dohodnine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
25.5.2015 Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (RS 5-153/2015) Sprememba
23.5.2015 Sklep o določitvi protokolarnih pravil (RS 23-912/2012) Sprememba
23.5.2015 Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (RS 35-1494/2015) Začne veljati
23.5.2015 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (RS 35-1439/2015) Začne veljati
23.5.2015 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (RS 18-659/2009) Sprememba
23.5.2015 Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 98-4184/2006) Sprememba
23.5.2015 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Sprememba
23.5.2015 Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (RS 35-1490/2015) Začne veljati
23.5.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014 (RS 35-1492/2015) Začne veljati
23.5.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kategorizaciji državnih cest (RS 35-1493/2015) Začne veljati
23.5.2015 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 35-1438/2015) Začne veljati
23.5.2015 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014 (RS 15-499/2014) Sprememba
22.5.2015 Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice (RS 35-1436/2015) Začne veljati
22.5.2015 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2015 (RS 35-1452/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki (RS 35-1443/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki (RS 35-1447/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji (RS 35-1445/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike (RS 35-1441/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o kandidatu, ki ima pravico nadomeščati poslanko Državnega zbora RS (RS 35-1451/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki (RS 35-1442/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji (RS 35-1444/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike (RS 35-1440/2015) Začne veljati
22.5.2015 Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki (RS 35-1446/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.5.2015 - 25.5.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 3 novosti 3 novosti   4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti 4 novosti   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti 2 novosti   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   8 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 16 novosti   1 novost 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti 1 novost 1 novost 3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     3 novosti   1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 36 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex