14. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nacionalni reformni program je na mizi

Vlada se je včeraj seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa, ki ga bo poslala Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS). Finančni minister Dušan Mramor je po seji dejal, da Slovenijo pesti predvsem tveganje dolgoročne fiskalne vzdržnosti, s predsednikom DeSUS Karlom Erjavcem pa včeraj nista našla skupnega jezika o izredni uskladitvi pokojnin. Po razpravi na ESS bo vlada oblikovala drugi osnutek, ki ga bo do 24. marca poslala v DZ, končno različico pa mora v Bruselj posredovati najpozneje do 15. aprila.

Državni zbor se bo ta teden sestal na izredni seji o upravljanju državnega premoženja, člani komisije za nadzor javnih financ pa bodo razpravljali o poslabšanju proračunske ocene. Pred preiskovalnimi komisijami se bo zvrstilo več prič, na redni seji pa se bodo sestali tudi državni svetniki.

Večina od devetih nekdanjih ustavnih sodnikov, ki so se udeležili posveta pri predsedniku republike Borutu Pahorju, je izrazila pomisleke o javni predstavitvi kandidatov za ustavne sodnike pred odločanjem v DZ. Glede nazorske uravnoteženosti ustavnega sodišča so se strinjali, da je pomembna, razhajali pa so se glede tega, kako jo doseči.

Predsednik DZ Milan Brglez je v petek sprejel predstavnike Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, ki je zbrala 51.000 podpisov za vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Kot je poudaril Brglez, ki tudi sam podpira zapis pravice v ustavo, bi se to lahko ob zadostni politični volji zgodilo že pred parlamentarnimi počitnicami.

Finančna uprava RS (Furs) je imela doslej z uvedbo informacijske podpore za delovanje davčnih blagajn za 1,7 milijona evrov stroškov, dodatnih 80.000 evrov stroškov jo predvidoma še čaka. Vlada zaradi strožjega nadzora nad gotovinskim poslovanjem letos pričakuje 75 milijonov evrov več pobranih dajatev, po mnenju finančnega ministra morda tudi več.

Člani odbora DZ za zdravstvo so v petek soglasno podprli predlog resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. Gre za ključni dokument, ki opredeljuje cilje zdravstvenega sistema za prihodnje desetletje, vanj pa so vključeni tudi izsledki analize zdravstvenega sistema.

Pravosodni ministri EU so v petek dosegli načelni dogovor o novi zakonodaji o boju proti terorizmu, ki predvideva krepitev kazenskega okvira za preprečevanje terorističnih dejanj. Če bo dogovor na koncu potrjen, bodo imele vse članice EU enako opredeljena ključna kazniva dejanja, povezana s terorizmom, je pojasnil slovenski minister Goran Klemenčič.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.3.2016 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 106-4333/2015) Sprememba
12.3.2016 Akt o spremembi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 19-675/2016) Začne veljati
12.3.2016 Navodilo o prenehanju veljavnosti navodil za izvajanje statističnih raziskovanj na področju prašičereje, govedoreje, ovčereje in kozjereje (RS 19-678/2016) Začne veljati
12.3.2016 Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju govedoreje (RS 75-3366/2005) Preneha veljati
12.3.2016 Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju ovčereje in kozjereje (RS 75-3367/2005) Preneha veljati
12.3.2016 Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj v prašičereji (RS 75-3365/2005) Preneha veljati
12.3.2016 Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (RS 51-2500/2009) Sprememba
12.3.2016 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (RS 19-720/2016) Začne veljati
12.3.2016 Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje (RS 19-669/2016) Začne veljati
12.3.2016 Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (RS 19-671/2016) Začne veljati
12.3.2016 Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (RS 95-4755/2007) Sprememba
12.3.2016 Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2016 (RS 19-670/2016) Začne veljati
12.3.2016 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (RS 19-668/2016) Začne veljati
12.3.2016 Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (RS 19-666/2016) Začne veljati
12.3.2016 Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (RS 107-4792/2011) Sprememba
12.3.2016 Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 (RS 19-680/2016) Začne veljati
12.3.2016 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (RS 19-721/2016) Začne veljati
12.3.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (RS 36-1695/2000) Sprememba
12.3.2016 Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj (RS 19-719/2016) Začne veljati
11.3.2016 Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016–junij 2017 (DeUDIEU1617) (RS 19-665/2016) Začne veljati
11.3.2016 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (RS 19-677/2016) Začne veljati
11.3.2016 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem (RS 19-676/2016) Začne veljati
11.3.2016 Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (RS 19-722/2016) Začne veljati
11.3.2016 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2016 (RS 19-679/2016) Začne veljati
11.3.2016 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (RS 19-672/2016) Začne veljati
11.3.2016 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2016 (RS 19-673/2016) Začne veljati
11.3.2016 Razpis volitev članov Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem, Okrožnega sodišča na Ptuju in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu (RS 19-674/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije (RS 19-661/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 19-659/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 19-660/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije (RS 19-662/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (RS 19-681/2016) Začne veljati
11.3.2016 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 19-658/2016) Začne veljati
11.3.2016 Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa (RS 19-683/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.3.2016 - 14.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 5 novosti 2 novosti   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti       2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost   1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 3 novosti 2 novosti 1 novost    
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 7 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 9 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 1 novost 3 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost   1 novost   4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE 35 novosti