Dnevne zakonodajne novosti / 16. maj 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Trije protipoplavni projekti med razvojnimi programi
Tema dneva

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo uvrstila tri protipoplavne projekte v načrt razvojnih programov 2018-2021. Gre za drugo etapo ureditve Savinje pod Laškim, ureditev Hudega potoka-Rečica ob Paki in fazo C protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki. Uvrstitev projektov v NRP je bila nujna predvsem zaradi čimprejšnje izvedbe postopkov javnega naročanja za izvedbo del. Na odboru je vlada sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada v višini slabih 250.000 evrov. Povečanje bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Kam s 40 tisoč tonami odpadne embalaže letno?
Ministrstvo za okolje bo spoštovalo sodbo upravnega sodišča, da družbam za ravnanje z odpadno embalažo ni treba prevzemati vse embalaže, ki jo gospodinjstva zmečejo v rumene zabojnike, je poudarila Tanja Bolte z ministrstva. Brez ureditve sistema Sloveniji grozi, da bo na letni ravni ostajalo med 30.000 do 40.000 ton embalaže, je dodala. Upravno sodišče je namreč prejšnji mesec odločilo, da vlada ne more z vsakoletnimi sklepi odločati, kolikšen delež ločeno zbrane odpadne embalaže mora prevzeti katera izmed šestih družb za ravnanje z odpadno embalažo. Sodba med drugim navaja, da je "oblastveni posamični akt, ki tožniku nalaga obveznost prevzemanja odpadne embalaže, okoljevarstveno dovoljenje".

Skrb varuhinje za zdravje ljudi
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je v ponedeljek v prostorih varuha srečala z zastopniki pacientovih pravic, je zagotovila, da bo varuh še naprej namenjal vso potrebno skrb urejanju vprašanj, ki so jih nanizali. Ena največjih težav zdravstvenega varstva so po opozorilu zastopnikov predolge čakalne dobe in predolgi čakalni seznami, ki se ponekod še vedno oblikujejo nepregledno. Vse večji problem postajajo tudi odhodi nekaterih zdravnikov specialistov iz posamičnih bolnišnic ali krajev, tako da bolniki ostajajo brez dostopa do nujno potrebnih zdravstvenih storitev.

Domnevne nepravilnosti v prehranski verigi
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek je v minulem letu zaznal nadaljevanje obstoječih domnevno nepoštenih praks in njihovo prenašanje v pogodbe za leto 2018. Z novelo zakona o kmetijstvu, ki natančneje opredeljuje nedovoljena ravnanja, bo lahko nedovoljena ravnanja prijavil AVK, ki bo vodila postopke. Glede groženj trgovcev, da bodo slovenske dobavitelje zamenjali s tujimi, je dejal, da je treba v Sloveniji spoštovati zakon, ki tu velja, zato da ima pomisleke, ali je to realno možno. "S trgovci se že dogovarjam in skušam zadevo 'zgladiti', da ne bi uporabljali nekih tujih tržnih poti," je dejal.

Ne bo nadzora zaradi makete drugega tira
Agencija za varstvo konkurence (AVK) ne bo uvedla nadzorstvenega postopka zoper vpletene v zgodbo z javnim naročilom izdelave makete drugega tira, so sporočili iz agencije. Kot so zapisali, je ključna ugotovitev ta, da je do sodelovanja med izbranim ponudnikom in neizbranim ponudnikom prišlo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.  "Direkcija za infrastrukturo je kot naročnik namreč marca odstopila od pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene z izbranim ponudnikom, zato ni podan pravni interes agencije za vložitev predmetnega zahtevka," so pojasnili na agenciji.

Zaščita čebel v celotni EU
Slovenija, ki je uspela s pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, si zdaj prizadeva za zaščito čebel na ravni EU. Pogovori o tem že potekajo, minister Dejan Židan si želi, da bi to Evropska komisija storila še pred koncem aktualnega mandata, torej do sredine prihodnjega leta. S tem se namreč odpre pot za podporo čebelarstvu. "Če nam to uspe, bo čebelarstvo lahko podprto podobno kot kmetijstvo," je poudaril minister. Najlažja pot do razglasitve zaščite čebel na ravni EU je po ministrovih pojasnilih skozi sprejem evropske direktive.(TFL)