29. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

O ustavi takoj po praznikih

V državnem zboru se glede na zahteve za izredne seje, vložene tako s strani koalicije kot opozicije, v prihodnjih tednih obeta izjemno pestro dogajanje. Izredna seja, na kateri bodo poslanci dokončno odločili o ustavnih spremembah referendumske ureditve, bo predvidoma 6. maja. Dan pozneje pa naj bi razpravljali o fiskalnem pravilu.

Odbora DZ za finance in monetarno politiko ter za gospodarstvo sta se v nadaljevanju petkove  skupne seje seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa (NRP) 2013-2014. Vladi sta predlagala, naj v njem upošteva pripombe, ki so jih podali člani obeh odborov.

Agencija Spirit je v petek v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013. Okvirno je na voljo 300.000 evrov, prijave pa so možne do 3. junija. Na razpis se lahko prijavijo aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. Okvirno je na voljo skupno 300.000 evrov, javni razpis bo odprt do 3. junija do 13. ure. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit) želi z razpisom podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

DZ je z 42 glasovi za in dvema proti dal soglasje k prodaji 25,23-odstotnega deleža DSU v družbi Peko. Družbo bo kupila hrvaška družba Osimpex, kupnina za 100-odstotni delež pa znaša dva milijona evrov. Lastniki Peka - država ima 66,80-odstotni, DSU 25,23-odstotni, Gorenjska banka 5,86-odstotni in SKB banka 2,11-odstotni delež - so se dogovorili na prodajo 100-odstotnega deleža Osimpexu.

Evropski delavci imajo težave pri uveljavljanju pravic v primeru zaposlitve v drugih članicah EU. Glavni razlog je nepoznavanje pravil, zato je Evropska komisija predlagala praktične ukrepe za izboljšanje obveščenosti delodajalcev in delavcev. V časih rekordne brezposelnosti je rešitev te težave še posebej pomembna, opozarjajo v Bruslju. V drugi državi EU trenutno dela in živi tri odstotka delavcev EU ali 9,5 milijona ljudi. Dodatnih 1,2 milijona ljudi ima bivališče v eni državi EU, zaposleni pa so v drugi. Slovencev, ki delajo v drugi državi EU, je bilo leta 2012 19.200 ali 2,1 odstotka vseh zaposlenih v Sloveniji. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.4.2013 Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (RS 104-5344/2010) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (RS 22-965/2010) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (RS 22-966/2010) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (RS 35-1314/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (RS 12-479/2006) Preneha veljati
27.4.2013 Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (RS 88-4713/2010) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o sodnih tolmačih (RS 88-4712/2010) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (RS 35-1315/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč (RS 35-1317/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (RS 35-1318/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (RS 35-1319/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih (RS 35-1320/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (RS 35-1316/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 35-1321/2013) Začne veljati
27.4.2013 Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (RS 18-722/2003) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4578/2005) Sprememba
27.4.2013 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani (RS 35-1325/2013) Začne veljati
27.4.2013 Statut Univerze v Ljubljani (RS 8-230/2005) Sprememba
27.4.2013 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
27.4.2013 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
27.4.2013 Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (RS 36-1406/2013) Začne veljati
27.4.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 36-1410/2013) Začne veljati
27.4.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 36-1409/2013) Začne veljati
26.4.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2013 (RS 35-1324/2013) Začne veljati
26.4.2013 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani (RS 35-1311/2013) Začne veljati
26.4.2013 Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (RS 35-1402/2013) Začne veljati
26.4.2013 Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) (RS 36-1427/2013) Začne veljati
26.4.2013 Sklep o imenovanju predsednika Računskega sodišča (RS 35-1310/2013) Začne veljati
26.4.2013 Sklep o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. v družbi Peko, tovarna obutve, d. d. (RS 36-1404/2013) Začne veljati
26.4.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (RS 35-1322/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.4.2013 - 29.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti   2 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti   6 novosti   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 5 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti 1 novost     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti     1 novost 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti     1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE 92 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2013
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
Pravilnik o sodnih tolmačih
Statut Univerze v Ljubljani
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 455/2010 - povrnitev nepremoženjske škode – kazenski postopek - duševne bolečine zaradi neupravičenega odvzema prostosti – pripor – oprostilna sodba – odgovor...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. marca 2013. Skatteverket proti PCF Clinic AB. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Högsta förvaltningsdomstolen - Švedska. DDV - Direktiva 2006/112/ES - Oprostitve - Člen 132(1)(b) in (c) - Bolnišnična in zdravstvena oskrba ter z njo tesno povezane dejavnosti - Zdravstvena oskrba oseb pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti - Storitve estetskih kirurških posegov in tretmajev - Izključno estetski posegi, ki se opravijo le na željo pacienta. Zadeva C-91/12.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 545/2012 - sodnik – plača – znižanje plače – določitev plače – ravnanje v primeru nezakonitosti – sodno varstvo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K), skrajšani postopek, EPA 1150-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B), skrajšani postopek, EPA 1148-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ali lahko varčujem zaradi nagrade?