Dnevne zakonodajne novosti / 20. november 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Nenujne trgovine ostajajo zaprte, roki v sodnih postopkih začasno ustavljeni
Tema dneva

Vlada je na včerajšnji seji za sedem dni podaljšala zaprtje nenujnih trgovin ter prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. Za 14 dni je podaljšala tudi obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje v večstanovanjskih stavbah. Hkrati je s posebnim sklepom za 30 dni ustavila roke za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih in z odlokom določila spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov. Odločitev glede podaljšanja drugih protikoronskih ukrepov, denimo omejitev gibanja, pa bo vlada sprejela danes.(več)

Vlada o davku na motorna vozila in drugih gospodarskih temah
Vlada je na seji še potrdila predlog novega zakona o davku na motorna vozila. Izdala je tudi odlok o finančni pomoči pri reji prašičev za blaženje posledic koronavirusne krize. Potrdila je končno oceno škode po neurjih s poplavami in sprejela besedilo javnega poziva za predloge kandidatov za direktorja ATVP. Opravila je tudi več prerazporeditev proračunskih sredstev ter uvrstila nove projekte v načrt razvojnih programov.(več)

DZ za varovanje osebnih podatkov pri obravnavi kaznivih dejanj
DZ je danes z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj, ki ureja obdelovanje in varstvo osebnih podatkov v postopkih pred represivnimi organi. Z njim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva. Opozicija je bila sicer včeraj v razpravi do predloga kritična zaradi njegove neusklajenosti z deležniki.(več)

DZ podprl spremembo zakona o pacientovih pravicah
S 65 glasovi za in osmimi proti so poslanci potrdili tudi spremembe zakona o pacientovih pravicah, ki prinašajo poenostavitve administrativnih postopkov tako za izvajalce zdravstvenih storitev na primarni ravni kot tudi za bolnike. Predlog zakona je v parlamentarni postopek po skrajšanem postopku vložil državni svet.(več)

Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu končal parlamentarno pot
Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so ga pripravili v SAB in po katerem bi imeli upokojenci brezplačni prevoz na avtobusih mestnega prometa v občinah, kjer takšen prevoz izvajajo, pa je že včeraj končal pot v DZ. V koalicijskih strankah so med drugim menili, da je predlog populističen, in izpostavili potrebo po sistemski rešitvi.(več)

LMŠ, SD, Levica in SAB za obravnavo PKP6 še na treh odborih DZ
Opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB zahtevajo sklic nujnih sej odborov DZ za izobraževanje, delo in pravosodje, na katerih bodo obravnavali predlog šestega protikoronskega zakona. Matični je sicer odbor za finance, a v opoziciji opozarjajo, da zakonodajni sveženj vsebuje rešitve, ki niso povezane z epidemijo in terjajo razpravo še na drugih odborih.(več)

Združenje občin vlado poziva k ureditvi županskih plač
Združenje občin Slovenije vlado poziva k ureditvi županskih plač. Opozarjajo, da plače direktorjev občinskih uprav, javnih zavodov, komunalnih podjetij ter ravnateljev večinoma presegajo plače županov, zato pozivajo k ustreznemu ovrednotenju županske funkcije. Predlagajo tudi zmanjšanje razlike v plačilu poklicnih in nepoklicnih županov.(več)

Delavci naj bodo tudi med epidemijo pozorni na svoje pravice
Epidemija močno vpliva tudi na trg dela, kjer so se mnogi zaposleni iz različnih razlogov znašli v stiski. Pojavljajo se nejasnosti glede dolžnosti in pravic zaposlenih, slišati je opozorila o porastu števila kršitev delovne zakonodaje. Zaposleni lahko pojasnila in pomoč med drugim poiščejo pri sindikatu, prijavo pa lahko vložijo tudi neposredno.(več)

Konec meseca nova izplačila na podlagi interventne zakonodaje, tudi za čakanje na delo
Zavod za zaposlovanje bo naslednja izplačila na podlagi interventne zakonodaje nakazal 30. novembra. Skupaj 10,6 milijona evrov bo nakazal za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter za nadomestila zaradi karantene. Doslej je zavod nakazal za več kot 300 milijonov evrov.(več)

Na okrogli mizi o preprečevanju poslovnih goljufij in obvladovanju tveganj
Poslovne goljufije ostajajo pereča težava, ki ji mnoga podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti, so opozorili sodelujoči na okrogli mizi v sklopu prvega dne konference Poslovna forenzika, ki jo soorganizira družba Tax-Fin-Lex. O načinih preprečevanja goljufij in obvladovanja drugih tveganj si niso bili enotni, vsi pa so izpostavili pomen ničelne tolerance do goljufanja.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021
Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom
Odločbe sodišč
VSRS Sklep I Up 79/2020 - popravljanje pomot v odločbi - poprava naziva - tožba zoper sklep o popravi pomote - tožba v upravnem sporu - zavrženje tožbe - statusno preoblikov...
VSRS Sklep I Up 130/2020 - brezplačna pravna pomoč - predlog za razrešitev postavljenega odvetnika - razrešitev odvetnika - ni pravnega interesa - zavrženje tožbe - ugoditev ...
VSL Sodba VII Kp 85640/2010 - začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - ukrepi v sodnih zadevah - tek rokov - nujne zadeve - postopek nove razsoje po razveljavitvi...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B), skrajšani postopek, EPA 1471-VIII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E), prva obravnava, EPA 1473-VIII