31. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

2,7 milijona za delo strank

Poslanci so včeraj potrdili tudi sklep, s katerim bodo politične stranke na podlagi zakona o političnih strankah iz državnega proračuna letos skupno prejele več kot 2,7 milijona evrov. Največ bo dobila Pozitivna Slovenija, ki je na zadnjih državnozborskih volitvah dobila tudi največ glasov, in sicer bo po novem prejemala 62.871 evrov mesečno. SDS bo prejemala slabih 58 tisočakov, SD pa skoraj 25 tisočakov na mesec.

DL bo mesečno upravičena do dobrih 20 tisočakov, DeSUS bo prejel 17.100 evrov, SLS pa 16.803. Najmanjša parlamentarna stranka NSi bo vsak mesec dobila 12.648 evrov. Do proračunskih sredstev so upravičene tudi tri zunajparlamentarne stranke, SNS (slabih 6100 evrov), LDS (5421 evrov) in TRS (4882 evrov). Poslanci na včerajšnjem zasedanju o sklepu niso razpravljali, sklep pa so ob navzočnosti 73 poslancev sprejeli z 61 glasovi za in šestimi proti.

Poslanci so na včerajšnjem zasedanju sprejeli enega od dveh zakonov nove policijske zakonodaje, zakon o nalogah in pooblastilih policije. Tretjo obravnavo in s tem glasovanje o zakonu o organiziranosti in delu v policiji bodo opravili na prihodnji seji. Oba zakona sicer nadomeščata sedaj veljavni zakon o policiji. Tretje obravnavo zakona o organiziranosti in delu v policiji včeraj niso opravili, saj je temu nasprotovala več kot tretjina poslancev.

Člani Koordinacije za samozaposlene so opravili oceno učinkov nove davčne zakonodaje na samozaposlene v kulturi. Na podlagi ocene so na ministrstvo za finance naslovili javno pismo, v katerem predlagajo ukrepe, ki bi lahko kratkoročno omilili negativne posledice nove zakonodaje, so sporočili iz koordinacije. Kot začasne kratkoročne ukrepe podpisniki pisma predlagajo, da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi pri izračunu dohodnine upoštevajo splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane in olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

DZ je potrdil zaključna računa državnih proračunov za leti 2010 in 2011, katerima je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom in pri tem opozorilo predvsem na primere knjiženj, zaradi katerih prihodki in odhodki niso prikazani pravilno. Vrsta razpravljavcev je prejšnji vladi očitala, da se ni pravilno odzvala na krizo.

Gospodarsko razpoloženje v območju evra se je januarja že tretji mesec zapored izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarskega razpoloženja (ESI) se je zvišala za 1,4 točke na 89,2 točke, kar je preseglo pričakovanja analitikov. Razpoloženje se je izboljšalo tudi v Sloveniji - vrednost kazalca je narasla za 0,7 točke na 86,7 točke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
31.1.2013 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 49-2283/2004) Sprememba
31.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 9-238/2013) Začne veljati
31.1.2013 Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (RS 9-242/2013) Začne veljati
30.1.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 9-241/2013) Začne veljati
30.1.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2012 (RS 9-239/2013) Začne veljati
30.1.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2012 (RS 9-240/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.1.2013 - 31.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 3 novosti   4 novosti   2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost     3 novosti    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 4 novosti   1 novost   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti   1 novost 1 novost  
11. OBČINE 4 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Poročilo o gibanju plač za november 2012
Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2013
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos
Znesek minimalne plače
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep III Ips 2/2009 - pogodba o delu – razdrtje pogodbe brez krivde izvajalca – plačilo opravljenih del – višina terjatve - dokazovanje - dokazn...
Sodba VIII Ips 113/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža – opravljanje pridobitnega dela – odobritev bolniškega staleža za nazaj
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 489/2011 - obsojenec - premestitev obsojenca v zavod za prestajanje kazni zapora s strožjim režimom - razlogi za premestitev - prosti preudarek
sodba I U 757/2012 - naravovarstveno soglasje – pogoji za izdajo naravovarstvenega soglasja – rekonstrukcija dostopne poti – poseg v konfiguracijo terena – uničev...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 431/2012 - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – pravična denarna odškodnina – strah – skaženost – telesne bolečine – duševne bolečine zaradi zmanj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS), ratifikacija, EPA 439-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD), ratifikacija, EPA 829-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dohodnina - vzdrževani družinski član
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih