Dnevne zakonodajne novosti / 8. januar 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Spletno nakupovanje bo bolj pregledno
Tema dneva

Veljati je začela evropska direktiva, ki naj bi kot del t. i. novega dogovora za potrošnike izboljšala njihovo varstvo v EU. Nova pravila bodo med drugim zagotovila večjo preglednost spletnih tržnic. Po novem bo bolj jasno, ali izdelke prodaja trgovec ali fizična oseba, prav tako bo prepovedana predložitev lažnih znižanj cen. Spletne strani za primerjavo cen pa bodo morale potrošnike obveščati o razvrstitvenih merilih. Države članice morajo direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 28. maja 2022.(več)

Furs uvedel klicni center za davke poslovnih subjektov
Finančna uprava RS (Furs) je z novim letom vzpostavila tudi enoten klicni center za davke poslovnih subjektov, na katerem lahko zavezanci enostavneje dobijo informacije, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. Novi klicni center se pridružuje podobnim za davke fizičnih oseb, DDV in pojasnila glede opominov.(več)

Ustavno sodišče zavrnilo pobudo glede vertikalnih povezav
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo Lekarne Ljubljana za oceno ustavnosti določb zakona o lekarniški dejavnosti, ki prepovedujejo vertikalne povezave in oglaševanje lekarniške dejavnosti ter omejujejo izdelavo galenskih zdravil in prepovedujejo njihovo oglaševanje. Ob tem je zavrglo pobudo za ustavno oceno omejitev ustanavljanja novih lekarn.(več)

KPK izvedla nadzor nad poročanjem o premoženjskem stanju županov
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v lani izvedenem nadzoru med drugim ugotavljala, ali so župani po lokalnih volitvah leta 2018 v zakonskem roku prijavili svoje premoženje. Ponovno izvoljenim tega niti ni bilo treba, med novimi župani jih je bilo deset takšnih, ki so to storili šele po pozivu komisije.(več)

Sodišče pritrdilo AVK glede zasega Mercatorjevih delnic
Ljubljansko okrajno sodišče je potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem zasegu delnic Mercatorja, s čimer je sklep agencije postal pravnomočen. Pritožbo Agrokorja je kot neutemeljeno zavrnilo, kar v hrvaškem koncernu obžalujejo in napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev za razveljavitev zasega delnic.(več)

Banka Slovenije objavila z bančnimi izbrisi povezane dokumente
Banka Slovenije je na svoji spletni strani objavila dokumentacijo, kot ji nalaga sredi decembra uveljavljeni zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ob tem pa ni opustila načrtov, da bo vložila predlog za presojo njegove ustavnosti.(več)

Tudi ustavno sodišče zavrnilo Bavčarja
Ustavno sodišče ni sprejelo v obravnavo ustavne pritožbe nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja na obsodilno sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča in odločitev višjega in vrhovnega sodišča, ki sta jo potrdili. Poleg tega je ustavno sodišče zavrnilo njegovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku.(več)

Ustavno sodišče zavrglo pobudo občana Šmartnega ob Paki
Potem ko je ustavno sodišče lani odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo in je kasneje zavrglo pobudo za presojo ustavnosti iste uredbe, ki jo je vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki, je zdaj zavrglo še podobno pobudo občana Šmartnega ob Paki Martina Likeba.(več)

Korupcijska afera v zdravstvu dočakala začetek glavne obravnave
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki je potekal maja in junija lani, so vsi vpleteni, vključno s prvoobtoženim Zoranom Miloševićem, zanikali krivdo.(več)