23. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Družinska podjetja – pasti in izzivi

»Družinska podjetja so lahko zelo uspešna – poglejte denimo Benetton,« pravi Silvester Pečjak, direktor pekarne Pečjak in dodaja: »Vendar menim, da so najbolj pomembni temelji, ki so postavljeni v odnosih; določene stvari morajo biti tudi napisane. Tako preprečiš razdore v družini. Dobra stran družinskega podjetja pa je, da ne živi za podjetje en sam človek, ampak praktično vsa družina.« Intervju z njim bomo objavili popoldne v TFL Glasniku.

Koalicijski partnerji so se dogovorili za dopolnila k predlogom proračunov za prihodnji dve leti na način, da bodo zagotovili sredstva za usklajevanje pokojnin v višini 50 milijonov evrov, je pojasnil prvak DeSUS Karl Erjavec. Precej nemira pa naj bi v koaliciji vzbudila napoved DL, da bo podprla opozicijski predlog sprememb varčevalnega zakona.

Pokojnine tako po Erjavčevih besedah ne bodo zamrznjene, kot to predvidevata predloga proračunov. Glede na dogovor bi se lahko približno polovično usklajevale, je dejal.

Občutenje recesije je po podatkih Društva za marketing Slovenije na novi najvišji stopnji doslej. V jesenskem merjenju raziskave Trženjski monitor je kar 80 odstotkov vprašanih pritrdilo, da osebno čutijo vpliv recesije na njihovo vsakdanje življenje, kar je tri odstotne točke več kot pred pol leta. Jesensko merjenje kaže, da trend racionalizacije potrošnje ne pojenja in da je potrošnikom slovensko poreklo pomembno, vendar ne za vsako ceno. Podatki obenem kažejo, da se 88 odstotkov vprašanih oskrbi z doma pridelano hrano.

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound v novem poročilu predstavlja rezultate raziskave o mladih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Ugotovitve Eurofounda kažejo, da se ekonomski stroški za družbo zaradi nevključevanja teh mladih ocenjujejo na 153 milijard evrov. Leta 2011 je bilo zaposlenih le 33,6 odstotka mladih, kar je doslej najnižji zabeleženi delež. Od začetka recesije brezposelnost mladih stalno narašča in je leta 2011 dosegla 5,5 milijona oseb (21 odstotkov).

Z omejitvijo fiktivnega vpisa bi prihranki nastali predvsem pri pobiranju davkov in pri socialnih trasferih, ker bi fiktivno vpisani v manjši meri bremenili različne socialne pravice, je na včerajšnji seji DZ dejal minister, pristojen za izobraževanje, Žiga Turk. Fiktivni študenti državo po njegovi oceni stanejo med 50 in 100 milijoni evrov letno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.10.2012 - 23.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost       4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     3 novosti     7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z Ustavo
Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal (0818) iz Evropske farmakopeje
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 8087/2010-91 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – protispisnost – izvajanje dokazov - prepoznava predmetov in oseb – prepoznava obtoženca na gl...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 2268/2011 - pravnomočna odločitev o prepovedi vlaganja novih prošenj - vložitev nove prošnje - nedovoljena prošnja - zavrženje prošnje
sodba I U 218/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – splošna davčna stopnja – posebna ureditev – izpolnjevanje pogojev – nakup rabljenih vozil iz EU
sodba II U 316/2010 - kataster stavb - vpis novega dela stavbe v kataster stavb - pred uveljavitvijo ZGO-1 zgrajena stavba - elaborat za vpis stavbe v kataster stavb...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep II Cp 4137/2011 - objektivna odgovornost delodajalca – nevarna dejavnost – nezgoda pri delu – padec iz gradbenega odra - soprispevek oškodovanca – odškodnina za nepr...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), skrajšani postopek, EPA 705-VI
Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), prva obravnava, EPA 728-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), prva obravnava, EPA 729-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Naložbe v proračunih občine