5. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pot do proračuna

Zainteresirana delovna telesa DZ bodo v naslednjih dneh začela obravnavo predloga državnega proračuna za prihodnji dve leti, s katerim vlada sledi cilju postopnega uravnoteženja prihodkov in izdatkov brez zadolževanja. Čeprav zaradi gospodarske rasti pričakuje rast prihodkov, pa namerava nadaljevati restriktivno fiskalno politiko. Sicer pa se bodo poslanci ukvarjali tudi s problematiko delovanja slabe banke, na tapeti pa bo tudi pogodba NLB s podjetjem Draga Kosa. Pred poslance prihaja tudi novi zakon o javnem naročanju.

Vlada bo danes po napovedih razrešila predsednika upravnega odbora DUTB Larsa Nyberga in se odločala, ali bodo tej razrešitvi sledile nadaljnje v upravnem odboru ali med izvršnimi direktorji. Mramor je v predsednika upravnega odbora in enega od neizvršnih direktorjev DUTB izgubil zaupanje, ker ga je z informacijami, da so pogodbe o izplačilih popolnoma usklajene z novo politiko prejemkov, zavajal.

V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) razmišljajo o izstopu iz socialnega sporazuma. Glede na to, da je vlada podprla sindikalni predlog novele zakona o minimalni plači, je upravni odbor TZS vodstvu podelil mandat, da lahko v primeru sprejema novele zakona v DZ kadarkoli izstopi iz socialnega sporazuma 2015-2016, so sporočili.

Svetniki Občine Ravne na Koroškem so minuli teden potrdili predlog, da del sredstev iz občinskega proračuna namenijo za reševanje stanovanjskih problemov mladih. Mladi Ravenčani bodo tako v prihodnje lahko do svojega 29. leta starosti dobili od občine letno do 500 evrov za plačilo dela stanovanjskega kredita ali stroškov novogradnje.

Stopnja varčevanja gospodinjstev, ki se je v letih krize zmanjševala, se od predlani krepi. V lanskem letu se je zvišala za 0,7 odstotne točke, gospodinjstva pa so v tem letu privarčevala 14,1 odstotka razpoložljivega dohodka, je pred začetkom meseca varčevanja, to je oktober, objavil statistični urad.

Sindikat poklicnega gasilstva je na mariborsko delovno in socialno sodišče vložil tožbo zaradi neizplačevanja višjega nadomestila za prehrano v nočnem času. Zahtevajo tudi poračun za nazaj. Glede na dejstvo, da se višje nadomestilo ne izplačuje že devet let, pa dolg do vseh gasilcev ocenjujejo na blizu milijona evrov.

Javna agencija Spirit Slovenija je podaljšala rok za prijavo sodelovanja na Slovenskem forumu inovacij. Namesto 4. oktobra se rok za prijavo izteče v nedeljo, 11. oktobra, so sporočili iz agencije. Osrednja nacionalna prireditev inovativnosti bo potekala 17. in 18. novembra v Šempetru pri Gorici.

Evropska komisija je sprejela ukrepe iz svežnja pomoči kmetom v EU v višini 500 milijonov evrov, pri čemer največji del svežnja predstavlja namenska shema pomoči v višini 420 milijonov evrov za pomoč članicam. Slovenija naj bi prejela 1,37 milijona evrov, so sporočili iz Bruslja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
3.10.2015 Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (RS 50-2366/2011) Sprememba
3.10.2015 Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (RS 50-2367/2011) Sprememba
3.10.2015 Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (RS 74-2880/2015) Začne veljati
3.10.2015 Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (RS 74-2881/2015) Začne veljati
2.10.2015 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (RS 74-2882/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-2873/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-2874/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-2875/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-2876/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-2877/2015) Začne veljati
2.10.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti (RS 74-2878/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.10.2015 - 5.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 5 novosti 4 novosti 2 novosti 3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 13 novosti 1 novost 1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 3 novosti 1 novost   4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   1 novost  
11. OBČINE 42 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 796/2015 - postopki zaradi insolventnosti – prednostne terjatve - poenostavljena prisilna poravnava – posodobljeni seznam terjatev – prispevki za socialno var...
UPRS sodba I U 1162/2013 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - nezazidano stavbno zemljišče - zemljišče v rudniškem prostoru
UPRS sodba in sklep I U 454/2015 - dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacij javnega značaja - poslovna skrivnost - specifičnost ureditve dostopa do info...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 2211/2015 - premestitev iz oddelka pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice v varovani oddelek – obstoj verificiranega varovanega oddelka socialnega varst...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F), skrajšani postopek, EPA 794-VII
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Madžarske in Vlado Italijanske republike o večnacionalnih silah kopenske vojske (MITHUV-1), ratifikacija, EPA 1936-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Skupno premoženje zakoncev – analiza novejše sodne prakse s komentarjem