1. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako se ogniti izvršbi

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo ob prvi noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) proučilo tudi problematiko opravljanja izvršbe na nepremičninah, na ministrstvu napovedujejo ob primeru družine Vaskrsić, ki so ji zaradi 124 evrov dolga na javni draži prodali hišo. Vendar pa ob tem na ministrstvu opozarjajo, da ima dolžnik že sedaj možnost drugače poravnati terjatev.

Na ministrstvu dodajajo, da je v prejšnjem mandatu ministrstvo res prejelo nekatere predloge za postavitev limita za dovolitev izvršbe na nepremičnine, a spremembe niso bile vključene zaradi pomislekov z vidika učinkovitosti izvršbe in zlorab.


Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je lani po prvih ocenah statističnega urada realno zmanjšal za 0,2 odstotka. BDP se zmanjšuje že nekaj zaporednih četrtletij, kar pomeni, da je slovensko gospodarstvo ponovno v recesiji. Slovenija tako ostaja v skupini držav EU, kjer se je aktivnost med krizo najbolj zmanjšala.

Varčevalni ukrepi ne delujejo, njihovo breme pa najbolj občutijo delavci, so s sindikalnimi akcijami po številnih evropskih državah sporočali sindikati, združeni v Evropsko konfederacijo sindikatov (Etuc). "Zdaj je pa dovolj!" je bilo geslo protestov, na katerih so se zavzeli za alternativne pristope k reševanju krize. Sindikati po Evropi so se včeraj skupaj zavzeli za enake ukrepe. Okoli 200 sindikalnih predstavnikov se je včeraj odpravilo pred poslopje vlade, kjer so z žvižgi in transparenti opozorili, da delavci niso krivi za krizo. Delegacijo sindikatov je sprejel premier Janez Janša.

Dokapitalizacija NLB brez neposrednega sodelovanja proračuna je nujna, če želi država izpeljati fiskalno konsolidacijo, pravi finančni minister Janez Šušteršič. Zato je vlada včeraj sprejela več sklepov, s katerimi bo omogočila pogovore z drugimi vlagatelji, pri čemer pa bi država v NLB ohranila vsaj 25-odstotni delež in eno delnico.

Lista Virant je koalicijskim partnerjem posredovala predlog novele zakona o poslancih, ki med drugim znižuje nadomestila poslancem, hkrati pa skrajšuje tudi obdobje izplačevanja. Iz prejšnjega sklica poslansko nadomestilo prejema še 44 poslancev. Prav tako nadomestilo prejema deset ministrov prejšnje vlade. Ena od predlaganih rešitev novele je skrajšanje časa prejemanja nadomestila po prenehanju mandata na največ šest mesecev. Zdaj so namreč poslanci upravičeni do enoletnega izplačila nadomestila. V Listi Virant bi znižali tudi višino nadomestila. Po sedaj veljavnem Zakonu o poslancih (ZPos) imajo poslanci pravico do nadomestila v višini plače, če bo novela dobila podporo, pa se bo nadomestilo znižalo na 80 odstotkov plače.

Slovenski komercialni televizijski program Pink Si se bo s 1. marcem preimenoval v TV Pink 3, so danes sporočili iz podjetja Agencija Medias, ki prevzema vse pravice za oddajanje tega televizijskega programa. Njihovo sporočilo prihaja prav na zadnji dan oddajanja ukinjajočega se komercialnega televizijskega programa TV3. Prenovljeni televizijski program bo ohranil le najboljše vsebine iz dosedanjega programa Pink Si, pravijo v podjetju in dodajajo, da bo ohranil denimo oddaje lastne produkcije, kot so Požareport, Vikendvizija, City magazin in Resnica.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.3.2012 Državnotožilski red (RS 7-258/2012) Se začne uporabljati
1.3.2012 Državnotožilski red (RS 109-4558/2004) Se preneha uporabljati
1.3.2012 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (RS 14-542/2012) Sprememba
1.3.2012 Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (RS 104-4528/2011) Začne veljati
1.3.2012 Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (RS 121-6161/2007) Preneha veljati
1.3.2012 Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (RS 10-412/2012) Začne veljati
1.3.2012 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 10-411/2012) Začne veljati
1.3.2012 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 6-202/2011) Preneha veljati
1.3.2012 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 14-595/2012) Začne veljati
1.3.2012 Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 12-459/2012) Začne veljati
1.3.2012 Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 131-5495/2006) Preneha veljati
1.3.2012 Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet (RS 99-4219/2008) Sprememba
1.3.2012 Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (RS (mednarodne) 2-11/2012) Začne veljati
1.3.2012 Uredba o ratifikaciji Spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada o reformi Izvršnega odbora (RS (mednarodne) 2-12/2012) Začne veljati
1.3.2012 Uredba o ratifikaciji Tretje spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada (RS (mednarodne) 2-13/2012) Začne veljati
1.3.2012 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (RS 51-2303/1998) Sprememba
29.2.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2012 (RS 15-601/2012) Začne veljati
29.2.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (RS (mednarodne) 2-15/2012) Začne veljati
29.2.2012 Sklep o objavi besedila Izmirske deklaracije, ki jo je sprejela Konferenca na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, v Izmirju 27. aprila 2011 (RS (mednarodne) 2-14/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.3.2012 - 1.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         10 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti 1 novost   7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   1 novost 5 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 21 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex