14. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dr. Miro Cerar bo novi mandatar

Po delnih neuradnih izidih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki jih je objavila državna volilna komisija po preštetih 98,93 % glasovnic, je SMC relativna zmagovalka predčasnih parlamentarnih volitev, saj so ji volivci namenili 34,61 % glasov oziroma 36 sedežev v DZ. Na drugem mestu je SDS, ki je dobila 20,73 % glasov oziroma 21 sedežev. V DZ so se uvrstili DeSUS (10,17 % oz. 10 sedežev), Združena levica (5,97 % oz. šest sedežev), SD (5,96 % oz. šest sedežev), NSi (5,52 % oz. pet sedežev), ZaAB (4,35 % oz. štiri sedeže). Tik pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom pa je po trenutnih podatkih SLS, za katero je glasovalo 3,98 % volivcev. Ker je izid tako tesen, ga lahko spremenijo glasovi, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije ter tujine oziroma diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Predsednik republike Borut Pahor je v telefonskem pogovoru čestital predsedniku SMC Miru Cerarju, ki je, kot kaže, prepričljivo zmagal na državnozborskih volitvah. Pahor je prek Twitterja še sporočil, da sta se s Cerarjem dogovorila za delovno srečanje v sredo popoldan.

Višje delovno sodišče je ugodilo pritožbi RTVS na izdano začasno odredbo, s katero je sodišče prepovedalo nadaljnje glasovanje o generalnem direktorju v obnovljenem postopku. Tako se bo lahko nadaljeval postopek imenovanja novega generalnega direktorja RTVS. Prvostopenjsko delovno sodišče pa je zavrglo tožbo, ki jo je vložila Nataša Pirc Musar.

Ustavno sodišče je razveljavilo člene zakona o elektronskih komunikacijah, ki telekomunikacijskim operaterjem nalagajo hrambo t. i. prometnih podatkov, kamor med drugim sodijo podatki o klicih in lokacijah uporabnikov mobilne telefonije. Sodišče je hrambo prepoznalo kot nesorazmerno, operaterjem pa naložilo uničenje zbranih podatkov. Ustavno sodišče je o zadevi odločilo v začetku tega meseca, potem ko je Sodišče EU aprila razveljavilo evropsko direktivo o hrambi podatkov, ki je bila podlaga za sporno ureditev.

Varuh človekovih pravic poudarja, da bi morali biti novinarji skrbnejši pri objavi osebnih podatkov prič kaznivih dejanj, ne glede na morebitno njihovo privolitev, še posebej, ko takšna objava nima nobene vrednosti za pravilnost in kredibilnost novinarskega prispevka. Varuh je namreč prejel več pobud v zvezi z objavo osebnih podatkov in fotografije priče kaznivega dejanja v medijih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.7.2014 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani (RS 52-2276/2014) Začne veljati
12.7.2014 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 52-2282/2014) Začne veljati
12.7.2014 Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami (RS 52-2283/2014) Začne veljati
12.7.2014 Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev (RS 52-2284/2014) Začne veljati
12.7.2014 Odredba o številu mest državnih tožilcev (RS 76-3242/2011) Sprememba
12.7.2014 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 14-487/2009) Sprememba
12.7.2014 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (RS 12-353/2014) Sprememba
12.7.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 52-2339/2014) Začne veljati
12.7.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (RS 52-2340/2014) Začne veljati
11.7.2014 Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi (RS 52-2288/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote (RS 52-2285/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke (RS 52-2271/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo (RS 52-2270/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o potrditvi poslanskih mandatov (RS 52-2268/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana in imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada (RS 52-2269/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija (RS 52-2272/2014) Začne veljati
11.7.2014 Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah volilnih enot (RS 52-2286/2014) Začne veljati
11.7.2014 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (RS 52-2281/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.7.2014 - 14.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 9 novosti     1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 8 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti     2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 7 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 50 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Uredba o pomožni policiji
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 296/2012 - bistvena kršitev določb pravdnega postopka – pomanjkljivosti sodbe – obrazložitev sodbe - protispisnost – nov dokaz v odgovoru na revizijo – odvzem...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1453/2010 - spletne igre na srečo – prirejanje spletnih iger na srečo brez koncesije vlade – svoboda izražanja – razmerje z mednarodnimi elementom
sodba I U 942/2011 - blagovna znamka – registracija blagovne znamke – ugovor zoper registracijo znamke – odločitev o ugovoru – podobnost med znakoma – celovita presoja ...
sodba I U 600/2012 - odpadki – komunalni odpadki – zemljišče v lasti osebe zasebnega prava – odstranitev komunalnih odpadkov - pristojnost občinske inšpekcije – izrek o...
sodba IV U 125/2012 - ukrep inšpektorja za promet - javna cesta - odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje - oddaljenost objekta od roba vozišča - soglasje Direk...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju 31.3.2014, EPA 2088-VI
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2013, EPA 2107-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – novela ZDDPO-2K