27. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski podjetniki za Japonce

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (Japti) bo 25. septembra v nemškem Düsseldorfu organizirala predstavitev slovenskega investicijskega okolja tamkajšnji japonski poslovni skupnosti. Dogodek bodo organizirali v sodelovanju z japonskim veleposlaništvom v Sloveniji in Japonsko organizacijo za pospeševanje zunanje trgovine. Poleg japonskih podjetij, ki že imajo svojo podružnico v Nemčiji oz. v Sloveniji, bodo na dogodku sodelovala tudi slovenska podjetja, za katera so Japonci že pokazali interes za sodelovanje.

Usklajevanja o pokojninski reformi s socialnimi partnerji se, kot kaže, kljub drugačnim napovedim ministra za delo Andreja Vizjaka ta teden še ne bodo začela. Najprej bodo namreč reformo uskladili znotraj koalicije. To so za STA potrdili tako na ministrstvu kot v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer gradiva predlogov še nimajo. Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so pojasnili, da se bodo predlogi zakonov v okviru nove pokojninske reforme najprej usklajevali na koalicijski oziroma politični ravni, šele nato pa bodo izhodišča predstavljena socialnim partnerjem.

Italijanska bančna skupina Unicredit je potrdila, da z ameriškimi oblastmi sodeluje v preiskavi domnevnega kršenja državnih sankcij, poroča britanski časnik The Financial Times. Šlo naj bi za sankcije, ki so jih ZDA uvedle proti Iranu, česar pa v banki niso potrdili. Preiskava se sicer osredotoča na nemško podružnico Unicredita, Hypovereinsbank, ki jo je italijanska skupina kupila leta 2005.

Dolgoletna direktorica ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada Jožka Hegler je za STA potrdila, da je bila na razpisu za direktorja mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MOL) izbrana kot najustreznejša kandidatka. Delo direktorice mestne uprave naj bi začela opravljati s 1. oktobrom. Heglerjeva na Javnem stanovanjskem skladu MOL dela že več kot 13 let in bo na čelu mestne uprave zamenjala Vasjo Butino, ki se mu je petletni mandat iztekel 15. januarja.

Akademski pevski zbor (APZ) Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika v finalu festivala Polifonico osvojil veliko nagrado Arezza. S tem se je že tretjič uvrstil na tekmovanje za veliko nagrado Evrope, najprestižnejšo zborovsko tekmovanje na svetu, ki bo potekalo leta 2013 v Arezzu, so sporočili iz pevskega zbora. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
25.8.2012 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 65-2611/2012) Začne veljati
25.8.2012 Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (RS 65-2610/2012) Začne veljati
25.8.2012 Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti in začetku postopka likvidacije (RS 64-2592/2012) Začne veljati
25.8.2012 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (RS 64-2593/2012) Začne veljati
25.8.2012 Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 64-2591/2012) Začne veljati
25.8.2012 Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 61-2896/2011) Preneha veljati
25.8.2012 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (RS 103-4440/2006) Sprememba
25.8.2012 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti (RS 55-2606/2011) Preneha veljati
25.8.2012 Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja (RS 64-2581/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 7-271/2011) Sprememba
25.8.2012 Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (RS 105-4683/2011) Sprememba
25.8.2012 Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 14-638/2010) Sprememba
25.8.2012 Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (RS 88-4749/2010) Sprememba
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 64-2590/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (RS 64-2585/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 64-2584/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (RS 64-2589/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (RS 65-2608/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (RS 64-2583/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (RS 64-2587/2012) Začne veljati
25.8.2012 Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (RS 45-1921/2012) Sprememba
25.8.2012 Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (RS 65-3048/2009) Preneha veljati
25.8.2012 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (RS 115-5704/2007) Sprememba
25.8.2012 Uredba o zelenem javnem naročanju (RS 102-4404/2011) Sprememba
24.8.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2012 (RS 64-2595/2012) Začne veljati
24.8.2012 Odločba o imenovanju pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu (RS 64-2594/2012) Začne veljati
24.8.2012 Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (RS 64-2578/2012) Začne veljati
24.8.2012 Popravek Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 64-2607/2012) Začne veljati
24.8.2012 Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 64-2606/2012) Začne veljati
24.8.2012 Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 64-2605/2012) Začne veljati
24.8.2012 Slovenski računovodski standardi (RS 118-5299/2005) Sprememba
24.8.2012 Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006) (RS 64-2596/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.8.2012 - 27.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti         1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 1 novost        
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti 2 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 2 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 13 novosti       2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 8 novosti