25. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

OECD kritizira KPK

Delovna skupina OECD proti podkupovanju je v izjavi izrazila resno zaskrbljenost zaradi položaja slovenske Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Zavzemajo se za njeno neodvisnost, finančne in človeške vire ter učinkovitost. V vladi so v odzivu poudarili, da nekatere ocene ne temeljijo na dejanskem stanju, KPK pa jih dojema kot kritiko oblasti.

Glede na resnost položaja delovna skupina OECD poziva Slovenijo k takojšnjim ukrepom, s katerimi bi rešila položaj v KPK in zagotovila, da bo ta lahko neodvisno opravila svoje delo. Ob tem so napovedali še, da bodo napredek pozorno spremljali. Čas pa Sloveniji dajejo do junija, ko bo morala vnovič poročati o ukrepih za implementacijo priporočil delovne skupine iz leta 2014.

Vlada bo danes obravnavala predlog novele zakona o prekrških, s katero po predlanski odločitvi ustavnega sodišča iz pravnega reda izključuje uklonili zapor. Zdaj pravosodno ministrstvo predlaga, da se globa, ki ne bo plačana v roku, poravna na različne načine; prvi bo izterjava, možni bodo tudi obročno odplačilo, delo v splošno korist in nadomestni zapor.

Sviz je predstavil knjižico z naslovom Komu je napoti kakovostno javno šolstvo, v kateri več strokovnjakov razpravlja o posledicah odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Avtorji opozarjajo, da bi uresničitev odločbe vodila v rušenje razmerja med javnimi in zasebnimi šolami, ter se zavzemajo, da se odločbi ne sledi.

Državni svet na včerajšnji seji ni podprl vladnega predloga novele zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Svetnike je namreč zmotilo predvideno črtanje določbe, po kateri DZ v enem letu po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.

Poslanska skupina NSi zahteva sklic seje odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bi se seznanili s posledicami uvedbe davčnih blagajn. Ker vlada z davčnimi blagajnami povzroča kmetom škodo, bi jih morali za te zavezance ukiniti, je včeraj na novinarski konferenci povedala poslanka NSi Iva Dimic.

Potem ko je DZ v ponedeljek sprejel sklep o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, s katerim se vojski podeljujejo policijska pooblastila pri varovanju meje, je vlada včeraj določila pravila delovanja vojske pri podpori policiji. Sedaj morata načelnik generalštaba vojske in direktor policije sprejeti še načrt sodelovanja med vojsko in policijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.2.2016 - 25.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost   3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti   1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex