23. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zelena luč za referendum o noveli zakona o zakonski zvezi

Ustavno sodišče je razveljavilo sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. S tem je dopustilo referendum o ZZZDR-D, ki pravice istospolnih parov izenačuje s pravicami heterospolnih parov. Presodili so namreč, da ta novela ne sodi med zakone, o katerih po ustavnih določbah referendum ni dopusten, ker ne odpravlja protiustavnosti, ki bi jo že predhodno ugotovilo Ustavno sodišče ali ESČP.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovale sodnice Dunja Jadek Pensa, Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar in Jadranka Sovdat, ki so podale tudi odklonilna ločena mnenja. Pritrdilna ločena mnenja so dali sodnica Marta Klampfer in sodniki Miroslav Mozetič, Ernest Petrič in Jan Zobec.

V veljavi je novela zakona o prevzemih, ki med drugim daje podlago za vrnitev glasovalnih pravic državnih lastnikov v družbah, kot sta Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije. Določa prag uspešnosti prevzemne ponudbe in uvaja dolžnost razkritja načrtov prevzemnikov glede premoženja ciljne družbe.

Začel je veljati tudi zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Ta med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD, za pravne osebe do konca septembra prihodnje leto, za fizične osebe pa do začetka leta 2017. Fizične osebe lahko premoženje z registrskega računa prenesejo na trgovalni račun pri borznoposredniških družbah ali bankah, kar bo povezano s stroški, lahko se pa tudi s prenosom na opustitveni račun pri KDD vrednostnim papirjem brezplačno odpovejo.

Poslanci SDS, NSi ter poslanska skupina nepovezanih poslancev zahtevajo sklic izredne seje DZ v zvezi z begunsko krizo. Po mnenju podpisnikov zahteve je vlada na begunski val popolnoma nepripravljena, izhaja iz zahteve za sklic, ki so jo posredovali iz SDS. Kot še piše, namesto kontroliranega prehoda migrantov v Sloveniji vlada kaotično stanje.

UKC Ljubljana je prestal letno presojo za mednarodno akreditacijo DNV. Presojevalci so sicer v tokratni presoji ugotovili šest večjih neskladij in 16 manjših, podali so tudi dve priporočili. Presojevalci so plan popravljalnih ukrepov UKC Ljubljana in dokazila o začetih aktivnostih ocenili kot primerna.

V Sloveniji je bilo konec lanskega leta za 10,1 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je 13,9 odstotka več kot konec leta 2013, je razvidno iz statistične publikacije Banke Slovenije Neposredne naložbe 2014. Slovenske neposredne naložbe v tujini so konec leta 2014 znašale 5,3 milijarde evrov, kar je skoraj tri odstotke več kot leta 2013.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.10.2015 Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike (RS 20-702/2014) Sprememba
24.10.2015 Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F) (RS 76-2975/2015) Začne veljati
24.10.2015 Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2) (RS 115-4904/2006) Sprememba
24.10.2015 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) (RS 36-1459/2008) Sprememba
24.10.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A) (RS 76-2977/2015) Začne veljati
24.10.2015 Zakon o varstvu konkurence (ZVK) (RS 18-816/1993) Preneha veljati
23.10.2015 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (RS 109-4943/2011) Sprememba
23.10.2015 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (RS 75-2929/2015) Začne veljati
23.10.2015 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (RS 74-3497/2002) Preneha veljati
23.10.2015 Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (RS 111-4857/2003) Sprememba
23.10.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (RS 75-2935/2015) Začne veljati
23.10.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (RS 75-2934/2015) Začne veljati
23.10.2015 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) (RS 23-1034/1999) Preneha veljati
23.10.2015 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) (RS 75-2925/2015) Začne veljati
23.10.2015 Zakon o prevzemih (ZPre-1) (RS 79-3446/2006) Sprememba
23.10.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1G) (RS 75-2926/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.10.2015 - 23.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   6 novosti 15 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           10 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   4 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti   2 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE