3. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako razbremeniti visoko kvalificirane kadre

Predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) so finančnemu ministru Dušanu Mramorju včeraj predstavili svoje predloge za razbremenitev stroška dela v okviru napovedane davčne reforme. Želijo si predvsem, da bi razbremenili visoko kvalificirane kadre in da bi bilo davčno okolje stabilno vsaj tri do štiri leta. Med drugim predlagajo tudi davčno bolj ugodno obravnavo božičnice ter uvedbo zgornje meje za plačilo prispevkov za socialno varnost in spremembo zakona o dohodnini oz. določb o ugodnostih v naravi, ki jih zagotavljajo delodajalci delavcem. DZ naj bi dogovorjene spremembe sprejemal jeseni.

Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da zaradi predlogov in pripomb na novembra predlagano novelo stanovanjskega zakona postopek ustavi in da prihodnje leto pripravi nov predlog. Predlagane spremembe so takoj naletele na odpor članov zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije. V zbornici so takrat zapisali, da pomeni novela bistven sistemski poseg v delo upravnika ter povečanje stroškov upravnikov in etažnih lastnikov.

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) so pozdravili predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki je od petka v javni obravnavi, a so hkrati opozorili na nekatere pomanjkljivosti. Tako so bolj zadržani do sistema zagotavljanja kakovosti in ureditve financiranja, so sporočili iz obeh organizacij.

Predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič Pivk ocenjuje, da je bilo delo sodišča v letu 2015 uspešno. Na večini področij so rešili več zadev, kot so jih prejeli, število nerešenih zadev se zmanjšuje, skrajšujejo se tudi pričakovani časi reševanja primerov, je povedala na novinarski konferenci, na kateri je predstavila lanskoletno delo.

Finančna uprava RS (Furs) je februarja v poostrenem nadzoru uporabe davčnih blagajn opravila 3547 nadzorov, pri čemer so inšpektorji odkrili 300 nepravilnosti, od tega 189 manjših kršitev, za katere so izdali opozorila. Od 2. januarja, odkar so davčne blagajne obvezne, je bilo davčno potrjenih že več kot 147 milijonov računov.

Elektronska cigareta je "trojanski konj" tobačne industrije. Ker ni regulirana, je brez omejitev dostopna tudi mladim, celo otrokom. Tako se v nekaterih v osnovnih šolah že soočajo s tem, da jih otroci kadijo, so opozorili v nevladnih organizacijah za tobačno kontrolo, kjer podpirajo nov protitobačni zakon, ki naj bi jutri šel v javno razpravo.

Manipulacija programske opreme v primeru škandala s prirejanjem izpustov v nemškem proizvajalcu avtomobilov Volkswagen ni razlog za to, da je proizvajalec ali prodajalec dolžen avto sprejeti nazaj, je ocenil sodnik deželnega sodišča v Bochumu. Gre za prvi proces v primeru zasebne tožbe proti Volkswagnu v Nemčiji, a končne odločitve še ni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.3.2016 - 3.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   2 novosti 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE