2. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Opozicija ustavila fiskalni svet

DZ je včeraj zavrnil vse tri kandidate za člane fiskalnega sveta, ki jih je na predlog ministra za finance Dušana Mramorja predlagala vlada. Kandidat za predsednika je bil Damjan Kozamernik, za člana pa Marjan Senjur in Davorin Kračun. Opozicija je vladi očitala, da se z njo ni posvetovala o kandidatih. Za imenovanje članov je bila potrebna dvotretjinska večina, večji del opozicije pa je podporo kandidatom odrekel že pred sejo DZ. Zavrnitev kandidatov za fiskalni svet po ocenah Mramorja zagotovo ni dobra in tako obžaluje glasovanje v DZ. Kandidati so bili po njegovem prepričanju odlični, zato ne bo lahko najti drugih. A minister zagotavlja, da si bo prizadeval dalje in vnovič poskušal poiskati ustrezno strukturo za fiskalni svet.

Poslanci so z 49 glasovi za in dvema proti ponovno potrdili predlog novele zakona o medijih. Ta med drugim določa obveznost oblikovanja pravil komentiranja, rok vložitve zahteve za objavo popravka, kvote slovenske glasbe in nadzor izvajanja zakona. A kljub sprejemu sprememb zakona koalicija napoveduje, da bo takoj predlagala dodatno spremembo spornega 86.a člena, ki določa deleže dnevnega predvajanja slovenske glasbe v radijskih programih.

Enomesečna javna razprava o noveli zakona o preprečevanju nasilja v družini se je včeraj iztekla. Nevladne organizacije so si prizadevale za njeno podaljšanje, a se na ministrstvu za delo niso odločili za to. Pripombe bodo zdaj preučili in oblikovali predlog za obravnavo na vladi. Telesno kaznovanje otrok naj bi bilo po novem nedvoumno prepovedano.

Informacijski pooblaščenec je z odločbo že pred časom ugotovil, da je KPK od uprave za javna plačila nezakonito pridobivala transakcijske račune vseh državljanov. V zvezi s to odločbo je prišlo do škodljivega javnega obračunavanja, ocenjuje pravosodni minister Goran Klemenčič. Ustvaril se je vtis, da KPK razpolaga z vsemi mogočimi osebnimi podatki državljanov, kar pa po njegovi oceni "nima zveze z realnostjo". Tudi na UJP menijo, da osebni podatki na podlagi transakcijskega računa niso neposredno določljivi.

DZ je z odločanjem o dopolnilih opravil drugo obravnavo predloga zakona o mednarodni zaščiti, hkrati pa sklenil, da bo tretjo obravnavo opravil v petek. Med drugim so poslanci sprejeli dopolnilo ZL, ki črta določbo, po kateri se kot nedopustna zavrže prošnja prosilca za azil, ki je v Slovenijo vstopil iz druge članice EU ali varne države. DZ bo tretjo obravnavo zakona opravil v petek po glasovanjih, do takrat pa naj bi v koaliciji pripravili še nekaj dopolnil.

Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj znova razsodilo proti Sloveniji. V primeru Perak ji je zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja naložilo plačilo 2500 evrov odškodnine, poleg tega pa še 3645 evrov sodnih stroškov. Na sodišče v Strasbourgu se je v tem primeru obrnil Marko Perak, ker v zvezi s tožbo zaradi žaljive obdolžitve ni mogel sodelovati v postopkih pred vrhovnim sodiščem.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.3.2016 - 2.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   6 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         3 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 2 novosti   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 3 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   2 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost     7 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost   2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex