Dnevne zakonodajne novosti / 21. februar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Novosti na področju družinske politike
Tema dneva

Poslanci so brez glasu proti potrdili novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja in uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. Vladna novela uvaja tudi 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki jim je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve. Prav tako novela zakona določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za otroka do štirih let. DZ je potrdil tudi predlog resolucije o družinski politiki 2018-2028 Vsem družinam prijazna družba, katere ključna cilja sta izboljšati kakovost družinskega življenja ter ustvariti spodbudne pogoje za odločanje za družino.

Zaščita delavcev pri javnem naročanju
Državni zbor je potrdil novelo zakona o javnem naročanju, ki bolje ščiti delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Naročnik bo lahko razveljavil pogodbo o javnem naročilu, če bo ugotovil, da izvajalec huje krši zakonodajo. Socialna klavzula v zakonu se nadomešča z uporabo razveznega pogoja. Prvi je izpolnjen v primeru seznanitve naročnika, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, drugi pa, da je od te seznanitve in do poteka pogodbe še vsaj šest mesecev.

Zakon za sanacijo Celjske kotline
DZ je sklenil, da je predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC), primeren za nadaljnjo obravnavo. Kot je v petkovi splošni obravnavi predloga v DZ pojasnila Sluga, predlog zakona vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja. Podrobneje so opisani splošni in specifični ukrepi, poudarek je na onesnaženi zemlji na otroških igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok.

Protikorupcijska novela primerna za obravnavo
DZ je s 40 glasovi za in 22 proti potrdil, da je predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanska razprava je sicer pokazala, da bo novela zakona v drugem branju deležna številnih dopolnil. Vladni predlog opredeljuje vrste in pravila postopkov pred Komisijo za preprečevanje korupcije, ki bo kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami. Novela razširja obveznost poročanja o lobističnih stikih, obenem pa spreminja ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja.

Javno zdravje in omejitev dostopa do vrtca
Varuh človekovih pravic je naklonjen predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, po kateri bi javni vrtci in vrtci, financirani iz javnih sredstev, morali zavrniti vpis otrok, ki niso cepljeni v skladu z zakonom. Meni, da varovanje javnega zdravja utemeljuje omejitev dostopa do javnega vrtca in tudi ne predstavlja prekomernega posega v pravice. Kot so zapisali pri varuhu, je o dopustnosti obveznega cepljenja otrok ustavno sodišče odločalo že leta 2004 in ugotovilo, da ne krši njihovih pravic. Predlog novele zakona poslancev SMC in DeSUS želi dvigniti stopnjo precepljenosti vsaj na stanje, ki zagotavlja kolektivno imunost.

DZ zavrnil novelo energetskega zakona
Državni zbor je s 26 glasovi za in 35 proti zavrnil novelo energetskega zakona. Vlada je z njo želela določiti pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpraviti nekatere nedoslednosti. Zakon bi se tudi uskladil z dvema evropskima direktivama in prenesel upravljanje dela 110-kilovoltnega omrežja na Eles. A največ prahu je v parlamentarni obravnavi dvigovalo uvajanje plačljive storitve primarne regulacije, ki bi jo izvajale elektrarne, izbrane na javnih razpisih sistemskega operaterja. Prav to je najbolj zaskrbelo okoljevarstvenike, ki so menili, da gre za dodatno finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj.(TFL)