9. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Protest Gospodarske zbornice

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je izrazila oster protest proti nepreglednemu sprejetju uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Uredbo, ki bo po oceni GZS škodila konkurenčnosti gospodarstva, je vlada sprejela v petek, ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa GZS ni ustrezno vključilo v njeno sprejemanje. Vlada je petkov sprejem uredbe pospremila z besedami, da se z njim odpravlja kršitve, ki jih je ugotovila Evropska komisija, in preprečuje, da bi nastajale nove.

Evropska komisija je v okviru drugega razpisa programa NER 300 19 projektom, namenjenim boju proti podnebnim spremembam, namenila milijardo evrov. Ti bodo povečali letno proizvodnjo EU iz obnovljivih virov energije za skoraj osem teravatnih ur, kar ustreza skupni letni porabi električne energije Cipra in Malte.

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways lahko danes iz Bruslja pričakuje dobre novice. Evropska komisija naj bi namreč presodila, da so državni ukrepi v pomoč Adrii, vključno s štirimi dokapitalizacijami v skupni vrednosti 85,46 milijona evrov, v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh, so povedali viri pri EU. Evropska komisija je preiskavo državne pomoči za Adrio Airways začela novembra 2012 zaradi dvomov o skladnosti državnih ukrepov, vključno z dokapitalizacijami v letih 2007, 2009, 2010 in 2011, z evropskimi pravili.

Male oglase na spletu tedensko ali pogosteje prebira 25 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, kažejo včeraj objavljeni podatki raziskave Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). Kot kaže raziskava, male oglase na spletu vsaj enkrat letno prebira 84 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, 23 odstotkov jih prebira mesečno, 25 odstotkov pa tedensko ali pogosteje. Malih oglasov ne prebira približno 13 odstotkov uporabnikov spleta, 17 odstotkov jih prebira nekajkrat letno, 19 odstotkov pa manj pogosto.

Avstrijski parlament je po burni razpravi včeraj sprejel izredni zakon o reševanju koroške bančne skupine Hypo Alpe Adria, ki jo je Avstrija v krizi nacionalizirala in jo še zdaj rešuje pred propadom. Zakon predstavlja podlago za oblikovanje t.i. slabe banke in v reševanje, podobno kot je bil nedavno primer pri sanaciji bank v Sloveniji, vključuje imetnike podrejenih obveznic.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.7.2014 - 9.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. junija 2014
Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"
Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in Sklep I Up 124/2013 - dohodnina - dividende - poprečenje - uporaba bilančnega dobička - sprememba davčne prakse - pridobitev dohodka - odločanje v sporu polne jurisdikci...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 380/2013 - vojni veteran – zdravstveno varstvo - pravica do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev – razveljavitev predhod...
sodba I U 259/2013 - davek na promet nepremičnin – davčna osnova – prodajna cena nepremičnine – aneks k prodajni pogodbi – zvišanje cene nepremičnine po izdaji davčne o...
sodba I U 48/2013 - davek na dediščine in darila – davčna oprostitev – status kmeta – predhodno vprašanje
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 226/2014 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – znaki kaznivega dejanja - kršitev navodil zdravnika - rok za poda...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2013, EPA 2035-VI
Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2013, EPA 2042-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe obdavčitve izplačil pri d.n.o.