12. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Protesti »prestavili« državno proslavo

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bi morala potekati prihodnji petek, 21. decembra, je zaradi napovedanih protestov v središču Ljubljane prestavljena na soboto, 22. decembra, je poročal POP TV. Na isti dan bo v DZ potekala tudi slavnostna seja, na njej pa bo zaprisegel novi predsednik republike Borut Pahor.

Z včerajšnjim dnem so začeli veljati trije zakoni z davčnega področja - novela zakona o davčnem postopku, novela zakona o dohodnini ter novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Novela zakona o davčnem postopku omogoča objavo davčnih dolžnikov, drugi dve noveli pa prinašata spodbude za podjetja in poenostavljata davčne postopke.
Z novelama zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter zakona o dohodnini se bo dalo manjšim zavezancem možnost, da se odločijo za pavšalno obdavčitev. V sistem bodo lahko vstopili samostojni podjetniki in podjetja, ki letno ustvarijo manj kot 50.000 evrov prihodkov. To pomeni, da jim ne bo treba dokumentirati dejanskih stroškov, ampak se jim bo 70 odstotkov prometa priznalo kot normirani strošek, na razliko pa se bo obračunal davek po veljavni stopnji. Pri samostojnih podjetnikih in osebah, ki opravljajo dejavnost, znaša ta davčna stopnja 20 odstotkov, medtem ko je za pravne osebe davek letos določen v višini 18 odstotkov, v prihodnjih letih pa se bo postopno znižal do 15 odstotkov.

Če bodo koalicijske stranke podprle prodajo celotne NLB, potem postopki lahko po oceni ministra za finance Janeza Šušteršiča trajajo od pol leta do leta dni. Odločitve o tem sicer še ni, minister pa meni, da bo šel večinski premislek o tem v smeri prodaje celotne banke. Koalicijski partnerji so v ponedeljek pri premieru Janezu Janši razpravljali o možnosti prodaje bank in državnih družb v celoti. O tem bodo sicer dokončno odločili organi strank, bo pa za prodajo, če bo do nje prišlo, potrebna sprememba koalicijske pogodbe.

Finančni minister Janez Šušteršič je napovedal ustavno presojo morebitne referendumske pobude o zakonu o izvrševanju proračuna, ki jo napovedujejo sindikati javnega sektorja. Glede pobude se bodo odločili danes, sicer pa predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj ne izključuje možnosti za vnovično pobudo za veto.
Predlog veta na zakon o izvrševanju proračuna, ki ga je podala skupina svetnikov s prvopodpisanim Branimirjem Štrukljem, so državni svetniki včeraj obravnavali na zadnji dan pred iztekom mandata. V treh poskusih glasovanja pa je bil državni svet nesklepčen, predsednik državnega sveta Blaž Kavčič pa je sejo nato prekinil.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.12.2012 Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (RS 106-5504/2010) Sprememba
12.12.2012 Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti (RS 91-3578/2012) Začne veljati
12.12.2012 Sprememba hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti (RS 91-3579/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.12.2012 - 12.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   1 novost 4 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 1 novost   6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2012
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 71/2011 - institucionalno varstvo – plačilo storitev institucionalnega varstva – zavezanec za plačilo – dolžnost preživljanja staršev – pravica do...
sodba I U 1022/2011 - javni razpis – sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje periodičnih publikacij – pogoji za dodelitev sredstev – pravni status izda...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 29. novembra 2012(*). SC Gran Via Moineşti SRL proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost – Členi 167, 168 in 185 – Pravica do odbitka – Popravki odbitkov – Nakup zemljišča in na njem zgrajenih zgradb z namenom rušenja teh zgradb in izvedbe nepremičninskega projekta na tem zemljišču“. Zadeva C-257/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k Predlogu zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju - Dopolnjen predlog zakona (ZPNačrt-C), EPA 712-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah - Dopolnjen predlog zakona (ZEKom-1), EPA 667-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR), EPA 827-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR "Posodi mi jurja"
Revija Odvetnik Carthago delenda est!
Dokazovanje v kazenskem postopku
dr. France Bučar: »Pravnikov imamo malo«