14. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poplačilo dolga z gozdovi?

Novomeškemu podjetju Mirage bo kot kaže uspelo od države izterjati osem milijonov evrov odškodnine zaradi predčasne prekinitve pogodbe za nalepke za tehnične preglede. Podjetje namreč zahteva rubež okoli 1000 hektarjev državnih gozdov v okolici Novega mesta. Notranje ministrstvo medtem čaka revizijo sodbe in verjame, da se Mirage in njegovi upniki z izvršbami ne bodo uspeli prebiti do državnega premoženja. Minister Gregor Virant je že napovedal, da podjetju ne bo poravnal dobrih osem milijonov pravnomočno dosojene odškodnine.

Evropska komisija je objavila, da mora 14 držav, med njimi tudi Slovenija, v skupno evropsko blagajno vrniti 179,83 milijona evrov neupravičeno porabljenih sredstev za kmetijsko politiko. Največ sredstev, okoli 40 milijonov evrov, morata vrniti Velika Britanija in Poljska, Slovenija pa dobrih osem milijonov evrov.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je na včerajšnji seji sprejel polletno poročilo za letošnje leto, po katerem je izkazan presežek v vrednosti dobrih dveh milijonov evrov in pol. Ob tem so sprejeli sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta zavoda, ki bo v uradnem listu objavljen v petek, 23. avgusta. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so prihodki v letošnjem polletju znašali 2,430 milijarde evrov, medtem ko so odhodki znašali dobre 2,427 milijarde evrov.

Del zahtev gospodarstvenikov, zapisanih v dokumentu Kisik za gospodarstvo, bi imel katastrofalne posledice in bi krizo še poglobil, tako da bi ljudje potrebovali "umetno dihanje", so opozorili v ZSSS. Za konec meseca so napovedali alternativne predloge, ob tem pa opozorili, da Slovenija v resnici potrebuje skupno gradivo socialnih partnerjev.

Na razpis za tri izvršne direktorje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je prijavilo 250 kandidatov, od tega 100 iz Slovenije in 150 iz tujine, so za STA potrdili na družbi. Razpisni postopki so v teku, več podrobnosti pa v interesu kakovostne izbire ne želijo razkriti. Tako tudi ni jasno, kdaj bo postopek zaključen. Upravni odbor DUTB oziroma t.i. slabe banke je razpis objavil konec junija, izvršni direktorji s polnim mandatom pa bodo imenovani za obdobje obstoja družbe, vendar za ne več kot šest let.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.8.2013 - 14.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Mirna Peč – na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1177/2011 - gozd – poseg v gozd oziroma gozdni prostor – soglasje za gradnjo – projektni pogoji – ogrožanje funkcije gozdov
sodba II U 527/2012 - notar - imenovanje notarja - pogoji z imenovanje - diskrecijska pravica pri izbiri kandidata
sodba IV U 214/2011 - dohodnina – odmera dohodnine – dvojno obdavčenje – sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja – v tujini plačan davek – zmanjšanje davčne osnove
sodba IV U 206/2011 - dohodnina – odmera dohodnine – drugi prejemki iz delovnega razmerja – povračilo stroškov – službeno potovanje
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 18. julija 2013. Belgijska država proti Medicom SPRL (C-210/11) in Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11). Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour de cassation - Belgija. Predlog za sprejem predhodne odločbe - Šesta direktiva o DDV - Člena 6(2), prvi pododstavek, (a), in 13(B)(b) - Pravica do odbitka - Investicijsko blago v lasti pravne osebe, ki je v delu dano na razpolago poslovodji te pravne osebe za njegovo zasebno rabo - Neobstoj najemnine, ki bi se plačevala v denarju, ob hkratnem upoštevanju ugodnosti v naravi pri dohodnini. Združeni(e) zadevi(e) C-210/11 in C-211/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba IV Cp 965/2013 - razmerja med starši in otroki – dolžnost preživljanja mladoletnih otrok – višina preživnine – ocena denarnih potreb – upoštevanje otroškega dodatka...
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davek na dodano vrednost - brošura