26. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Priložnosti in privilegiji

»Voditi podjetje je izjemno častna naloga, ki vodilnemu nalaga odgovornost in breme, hkrati pa je to tudi priložnost in privilegij.« Tako pravi v današnjem intervjuju za TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager. Vprašali smo jo o marsičem pa tudi o tem, kaj v organizaciji pogrešajo. »Vsaka sodobna metoda ne ustreza vsakemu, zato mora menedžment znati izbrati prave novosti za podjetje; nikakor pa se jih ne sme bati ali zavlačevati njihovo uvajanje.«

»Lahko bi rekla, da kot managerska organizacija na splošno pogrešamo več smelosti in poguma pri preizkušanju novih vodstvenih orodij, zato zaostajamo za bolj razvitimi gospodarstvi.«

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozivajo državni zbor, naj ob vnovičnem glasovanju zavrne novelo obrtnega zakona, ki predvideva uvedbo prostovoljnega članstva v OZS. Prepričani so, da gre za škodljiv ukrep in rušitev zbornice od zunaj. Ne glede na usodo omenjene novele sicer načrtujejo reorganizacijo delovanja zbornice.

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Univerzi v Ljubljani podaljšala akreditacijo za sedem let. Iz poročila ocenjevalcev izhaja, da Univerza v Ljubljani zavzema osrednje mesto v slovenskem visokošolskem prostoru in v slovenski družbi, so pa univerzi tudi dali nekaj priporočil.

Evropska komisija je včeraj predlagala novo zakonodajo, s katero bi študentom, raziskovalcem in drugim skupinam oseb, ki niso državljani EU, zagotovili enostavnejšo in privlačnejšo ureditev za vstop in prebivanje v uniji za obdobje, daljše od treh mesecev, so sporočili iz Evropske komisije.

Finski letalski prevoznik Finnair se je po zimskem premoru vrnil na Letališče Jožeta Pučnika. Ljubljano bo s Helsinki povezoval z več frekvencami kot v lanskem letu, prvo letalo pa so včeraj dopoldne teden dni preden uveljavitvijo poletnega voznega reda že pozdravili na zasneženem ljubljanskem letališču. Potniki bodo lahko na povezavi med Ljubljano in Helsinki sprva potovali vsak ponedeljek, sredo in soboto. Od 19. aprila bo Finnair med prestolnicama letel tudi vsak petek, med koncem junija in začetkom avgusta pa še ob torkih in četrtkih, torej skupaj na šestih letih tedensko. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.3.2013 - 26.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti   1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k.o. Širje
Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
Uredba o ureditvi trga z vinom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 184/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pooblastilo za odpoved - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo neposrednosti - načelo neposr...
Sodba III Ips 64/2010 - samostojni podjetnik posameznik - statusno preoblikovanje podjetnika – pogodba o prenosu podjetja - prenos podjetja na kapitalsko družbo – premožen...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 180/2012 - tujec – postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev – odločitev ministra za pravosodje o izročitvi – razlog za zavrnitev izročitve
sodba in sklep II U 95/2011 - izvršba - davčna izvršba - izvršba na denarno terjatev dolžnika - ugovor dolžnikovega dolžnika - spornost terjatev
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog akta o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-B), EPA 1072-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listino (MPEUHR), ratifikacija, EPA 1060-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj