Dnevne zakonodajne novosti / 10. avgust 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2020 z dne 10.8.2020
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za julij 2018
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu juliju 2018. Veljati ali uporabljati sta se začela 102 predpisa, prenehalo je veljati ali se uporabljati 41 predpisov, spremenilo pa se je 50 predpisov. Tako je na zadnji dan julija veljalo 848 zakonov in 19.691 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Inšpektorji Kemisu očitajo kršitve
Območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici je junija izdala odločbo, v kateri je odločila, da sta Kemis in njegov nekdanji direktor Emil Nanut v dveh točkah kršila okoljevarstveno dovoljenje in zakon o varstvu okolja, med drugim ker niso zagotovili zajema odpadnih vod. Kot je poročal Dnevnik, odločitev še ni pravnomočna. V Kemisu so v zvezi z odločbo okoljske inšpekcije vložili zahtevo za sodno varstvo, je za STA povedal Nanut kot prokurist podjetja. Po njegovi oceni očitki niso utemeljeni, za plačilo globe v višini več kot četrt milijona evrov pa ni nobene osnove.

Vlada zagovarja presežke za ZZZS
Vlada se ne strinja z oceno fiskalnega sveta, da povečanje obsega odhodkov ZZZS ni skladno z zakonom o fiskalnem pravilu glede možnosti porabe presežkov. Presežek namreč nastane ob koncu poslovnega leta in zakon o fiskalnem pravilu določa porabo teh presežkov, medtem ko se v konkretnem primeru presežek šele nakazuje, so poudarili v vladi. Hkrati poudarjajo, da kljub predlogu nove zgornje meje izdatkov za zdravstveno blagajno dosledno zasledujejo načelo previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega prihodkov in odhodkov. S predlagano spremembo odloka bi lahko ZZZS porabil višek sredstev iz zdravstvene blagajne za zdravstvene storitve.

Še en korak do drugega tira
Okoljsko ministrstvo je gradbeno dovoljenje za drugi tir z direkcije za infrastrukturo preneslo na podjetje 2TDK. Teče tudi primopredaja ostale dokumentacije med organoma, za kar bo potreben čas, saj bo nekaj gradiv kot skupščina obravnavala vlada, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Vendar vlado pred zasaditvijo prve lopate za drugi tir čaka še nekaj aktivnosti. Med drugim mora dokapitalizirati podjetje 2TDK v višini 20 milijonov evrov. Skupni kapitalski vložek Slovenije v podjetje bo 200 milijonov evrov. Milijon evrov je vlada na podjetje prenesla lani, z ostalimi sredstvi pa bo država 2TDK dokapitalizirala v prihodnjih letih.

Tisoč evrov regresa za gostince
Socialni partnerji v dejavnosti gostinstva in turizma so podpisali novo panožno kolektivno pogodbo. Ta med drugim delavcem v panogi zagotavlja letni regres v višini 1000 evrov, ureja problematiko presežnih ur, vključuje pa tudi z začetkom leta zvišane najnižje osnovne plače. V zvišanje plač bodo po napovedih sicer znova zagrizli jeseni. Generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Karmen Leban je med ključnimi poudarki izpostavila tudi, da je kolektivna pogodba sklenjena za štiri leta in da so ohranili plačilo prevoza na delo in z dela v višini 100 odstotkov.

EU se še ni lotila barv za tetoviranje
Poleti, ko se zaradi vročine kaže več kože kot običajno, na dan pokukajo tudi najrazličnejše tetovaže, ki so vse bolj moderne in pogost podkožni dodatek. Čeprav je področje kozmetike in tetoviranja močno regulirano, pa se Evropska unija še ni lotila barvil za tetoviranje. Spletni portal Politico opozarja, da bo regulacija tega področja težavna. Med drugim v industriji delujejo številni manjši proizvajalci, primanjkuje pa tudi raziskav, ki bi podkrepile domneve glede ogroženosti zdravja. Čeprav so že dokazali, da so lahko nekatere snovi, ki so jih našli v barvilih za tetovaže in trajni make up, rakotvorne, ni raziskav, ki bi povezale tetovaže z rakom.(TFL)