Dnevne zakonodajne novosti / 6. oktober 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Nova gradbena zakonodaja
Tema dneva

Ministrstvo za okolje in prostor je v novo javno razpravo in medresorsko obravnavo podalo predloge treh novih zakonov s področja urejanja prostora in graditve objektov - zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Ministrstvo želi s temi zakoni - katerih predlogi so bili v javni razpravi že od novembra lani do februarja letos, so pa sedaj precej spremenjeni - celovito prenoviti to zakonodajno področje. Med drugim naj bi racionalizirali postopke pridobivanja dovoljenj in investitorjem zagotovili večjo pravno varnost ter izboljšali nadzor nad gradnjo. Predvidena je tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj v določenih primerih.

Opozicija kritična do proračuna
Vlada je predlog proračuna za prihodnji dve leti pripravila s ciljem spodbujanja gospodarske rasti ter konsolidacije javnih financ s postopnim zniževanjem dolga, sta v DZ povedala premier Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman. Čeprav se razmere v javnih financah izboljšujejo, pa politika vlade ostaja razmeroma restriktivna. Opozicijski poslanci so do predloga kritični, zato ga po pričakovanjih in napovedih tudi ne bodo podprli. Opozarjajo na preveliko povečanje porabe, na drugi strani pa po njihovem mnenju ni dovolj sredstev namenjenih investicijam in razvoju, ki bi poganjali gospodarsko rast.

Policijska stavka uradno končana
Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sta včeraj po 323 dneh tudi uradno zaključila stavko policistov, ki se je začela 18. novembra. Kot so zapisali na spletnih straneh sindikatov, je bila z izplačilom višjih osnovnih plač realizirana prva točka stavkovnega sporazuma, sklenjenega 2. junija. Glede na sporazum so se policistom plače v povprečju povišale za 100 evrov bruto oziroma 66 evrov neto mesečno. Ena pomembnejših drugih določb v sporazumu je implementacija višješolskega sistema, ki je vsebovana v noveli zakona o organiziranosti in delu v policiji in je v parlamentarni proceduri.

Lekarniški zakon v slepi ulici
Premier Miro Cerar je določene kritike na predlog zakona o lekarniški dejavnosti ocenil kot pretirane, od tistih, ki so bili v preteklosti osebno angažirani na tem področju, pa pričakuje, da bodo spustili tone. Med slednjimi gre zlasti prepoznati poslanca DeSUS Tomaža Gantarja, ki je bil v času druge vlade Janeza Janše in vlade Alenke Bratušek minister za zdravje. Gantar je odločno napovedal, da DeSUS zakonskega predloga ne bo podprl. Ponovil je oceno, da je predlog zakona slabo pripravljen, da je že zdaj vloženih okoli 80 koalicijskih dopolnil, pripravljajo pa se še druga.

Za nov zakon o skupnosti študentov
Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ni podprl predloga novele zakona o skupnosti študentov, ki jo je v državni zbor vložila ZL na predlog društva Iskra. Večino članov je bila bolj za to, da se skupaj s študentsko javnostjo takoj pristopi k pripravi novega zakona. Cilji predlagane novele so bili odprava nejasnosti glede pravnega statusa Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), večja demokratičnost delovanja ŠOS, transparentna volilna kampanja v predstavniške organe, transparentna in namenska poraba javnih sredstev ter ustreznejši zunanji nadzor nad njenim poslovanjem.

Evropa še kar opominja
Ministrstvo za okolje in prostor je od Evropske komisije prejelo še en uradni opomin, tokrat zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Ministrstvo mora na očitke odgovoriti do konca novembra. Slovenija je iz Bruslja že konec septembra prejela več opozoril, tokrat pa gre za to, da Slovenija ni izpolnila vseh obveznosti iz omenjene direktive, saj ni izdelala akcijskih načrtov za aglomeraciji Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor, za pomembne ceste in pomembne železniške proge, so sporočili z okoljskega ministrstva.(TFL)