26. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kdo bo svetoval pri prodaji Telekoma?

Slovenska odškodninska družba (Sod) bo ta teden najpomembnejšim finančnim institucijam poslala povabila na izbor svetovalca za prodajo družbe Telekom Slovenije. Svetovalec za prodajo Telekoma bo izbran v septembru, nato pa bo objavljen razpis za prodajo deleža v družbi, so za STA pojasnili v Sodu. Po poročanju medijev naj bi bil med glavnimi interesenti za nakup večinskega državnega deleža Deutsche Telekom oziroma hrvaški telekom, ki je v njegovi lasti. Med potencialnimi interesenti se med drugim omenjata tudi Telekom Austria in nordijski Telenor.

Za nov način prodaje premoženja podjetij v stečajih - javne dražbe z zniževanjem izklicne cene, ki ga je uvedla novela insolvenčnega zakona, se je doslej odločilo malo stečajih upraviteljev. Od 15. junija, ko je novela začela veljati, je pet upraviteljev razpisalo sedem tovrstnih dražb. Kot kažejo podatki na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je bilo od 15. junija do minulega petka objavljenih okoli 450 dražb ali vabil k dajanju ponudb za prodajo premoženja pravnih oseb, od teh je bilo dražb z zniževanjem izklicne cene sedem.

Javna agencija za železniški promet RS je razveljavila razpis za direktorja agencije, ki so ga objavili 9. avgusta. Svet agencije je zato v uradnem listu že objavil nov razpis za direktorja agencije. Ta bo imenovan za dobo petih let, rok za prijavo na razpis pa je osem dni od dneva objave v uradnem listu.

Vlada je seji potrdila predlog izbire projektov mednarodne razvojne pomoči Slovenije za letošnje leto v višini 913.000 evrov. Gre za del celotne razvojne pomoči Slovenije, ki ga preko organizacije ZN za industrijski razvoj (UNIDO) usmerja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Islandija je zelo blizu odstopu od prošnje za članstvo v Evropski uniji. Zunanje ministrstvo je namreč prejelo mnenje ustavnih svetovalcev, ki ugotavljajo, da vlade ne zavezuje glasovanje parlamenta o začetku pristopnih pogajanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Islandsko javno mnenje vstopu v EU ni naklonjeno, zato bi volivci vstop najverjetneje zavrnili tudi na referendumu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.8.2013 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 69-2666/2013) Začne veljati
24.8.2013 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 65-2611/2012) Preneha veljati
24.8.2013 Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (RS 69-2665/2013) Začne veljati
24.8.2013 Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (RS 65-2610/2012) Preneha veljati
24.8.2013 Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (RS 69-2664/2013) Začne veljati
24.8.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (RS 69-2669/2013) Začne veljati
24.8.2013 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (RS 69-2668/2013) Začne veljati
24.8.2013 Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (RS 50-2119/2012) Sprememba
24.8.2013 Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 84-3582/2011) Sprememba
24.8.2013 Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav (RS (mednarodne) 12-57/2013) Začne veljati
24.8.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 69-2688/2013) Začne veljati
24.8.2013 Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (RS 69-2687/2013) Začne veljati
24.8.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (RS 49-2112/2008) Sprememba
23.8.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013 (RS 69-2690/2013) Začne veljati
23.8.2013 Obvestilo o odobritvi sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (RS 69-2672/2013) Začne veljati
23.8.2013 Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L) (RS 69-2691/2013) Začne veljati
23.8.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2013 (RS 69-2675/2013) Začne veljati
23.8.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2013 (RS 69-2689/2013) Začne veljati
23.8.2013 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (RS 69-2673/2013) Začne veljati
23.8.2013 Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (RS 69-2674/2013) Začne veljati
23.8.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Madžarskem (RS 69-2662/2013) Začne veljati
23.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini (RS 69-2663/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.8.2013 - 26.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti       7 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       6 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 3 novosti     4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 1 novost   2 novosti 4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 1 novost     1 novost  
11. OBČINE 9 novosti