2. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Krožno gospodarstvo bo pospešilo voz napredka

Težko bi našli koga v Sloveniji, ki ga ne bi iskreno zanimalo, kje je in kaj danes dela Janez Potočnik, nekdanji slovenski komisar v EU in politik z verjetno najdaljšim stažem na lestvici priljubljenosti slovenskih politikov. Srečali smo se in uživali v dolgem pogovoru, ki ga bomo objavili danes popoldne v TFL Glasniku.

"Še vedno sem bolj ali manj povezan z Brusljem, kjer imam tudi svoje delovne prostore," nam je dejal na začetku pogovora. "Ostajam v mednarodnem okolju, trudim se prispevati k vsemu, za kar sem si prizadeval v zadnjih letih - k trajnostnemu razvoju, odgovornemu ravnanju z viri, uveljavitvi krožnega gospodarstva, spoštovanju in uveljavljanju znanja in znanosti ter podobno."

Premier Miro Cerar je včeraj povedal, da je bil s prevzemom upravljanja hotelov s strani DUTB seznanjen šele v soboto iz medijev, kar po njegovih besedah ni dobro. Zato je govoril z ministroma Dušanom Mramorjem in Zdravkom Počivalškom, ki sta bila o tem obveščena prej. Cerar je opozoril, da si takšne prakse v prihodnje ne želi.

Objavljanje podatkov o prejemnikih avtorskih honorarjev v spletni aplikaciji Supervizor ni nezakonito, saj gre za informacije javnega značaja, je v inšpekcijskem nadzoru ugotovil Informacijski pooblaščenec RS. Je pa ugotovil nekatere nepravilnosti pri pridobivanju transakcijskih računov prejemnikov, ki pa so bile odpravljene že med postopkom.

Podatki o gospodarski rasti v prvem letošnjem četrtletju so spodbudni in kažejo na nadaljevanje okrevanja. "Vlada se zaveda svoje vloge in nalog v tem procesu. Storiti moramo še marsikaj," je v pogovoru za STA dejal premier Miro Cerar in napovedal, da bo vlada med drugim okrepila napore na področju zdravstvene in pokojninske reforme.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je srečanje poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope Summit 100 v Portorožu označila kot pomembno za združevanje gospodarstva in politike, pa tudi Evropske komisije. Slednja namreč deluje v smeri intenzivnega povezovanja zasebnega kapitala in različnih oblik državnega financiranja.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je skeptičen do načrtovane uvedbe nemških vinjet, saj ni prepričan, da so te v skladu z zakoni EU, ki preprečujejo diskriminacijo. V pogovoru za časnik Süddeutsche Zeitung je Juncker dejal, da bo Evropska komisija v postopku ugotavljala morebitne kršitve pravnega reda EU.

Najmogočnejša in zadnje čase najzloglasnejša ameriška obveščevalna služba, Nacionalna varnostna agencija (NSA), je prvič po terorističnih napadih na ZDA izgubila pooblastila za sporni program zbiranja podatkov o telefonskih klicih Američanov. Ameriški senat ni začasno podaljšal tistega dela domoljubne zakonodaje, na podlagi katerega je tajna služba kopičila podatke o komunikacijah državljanov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.6.2015 - 2.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 2 novosti  
5. JAVNE FINANCE       1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1027/2013 - sodniška služba – ocena sodniške službe – negativna ocena sodniške službe – prosti preudarek – prenehanje sodniške funkcije – prenehanje sodniške f...
UPRS sodba I U 1962/2014 - mednarodna zaščita - subsidiarna zaščita - podaljšanje subsidiarne zaščite - notranja zaščita – prosilec iz Afganistana
UPRS sodba III U 83/2014 - zaposlovanje invalidov - prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - obveznost plačila prispevka - priznanje invalidnosti za nazaj
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1441/2014 - plačilo premij za pokojninsko zavarovanje - aneks - kolektivna pogodba - pokojninski načrt - dogovor – kolektivna pogodba - veljavnost kolektivne p...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo 2014 Komisije za preprečevanje korupcije (41. člen), EPA 545-VII
Predlog zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS), redni postopek, EPA 548-VII
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A), skrajšani postopek, EPA 555-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčne novosti
Pojasnila DURS Pri mrežnem marketingu ne pozabite na davke