Dnevne zakonodajne novosti / 24. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Previdno pri e-naslovih zaposlenih
Tema dneva

Informacijski pooblaščenec in Akos organizacijam v Sloveniji priporočata, da se previdno odločajo o javni objavi e-naslovov zaposlenih. Izpostavljata pomen pozorne presoje o tem, katere so tiste osebe, katerih narava dela je takšna, da je objava njihovega e-naslova pomembna za komunikacijo organizacije s svojimi strankami. Z objavo namreč tvegajo, da bodo ti naslovi tarča večje količine nezaželene e-pošte, med katero so lahko tudi nevarna sporočila. Javna objava predstavlja izjemo po zakonu o varstvu osebnih podatkov za podjetja, ki izvajajo neposredno trženje, da ne potrebujejo predhodne uporabnikove privolitve za pridobivanje, hrambo in uporabo naslova za namen neposrednega trženja.

Z vetom nad proračun?

Državni svet bo na izredni seji odločal o odložilnem vetu na zakon o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti. Po mnenju članov interesne skupine lokalnih interesov v državnem svetu se namreč z njim ne zagotavlja primernega financiranja slovenskih občin. Zakon, ki ga je DZ skupaj s proračunom sprejel prejšnji teden, za leto 2017 določa povprečnino v višini 530 evrov na prebivalca (osem evrov več kot letos), za leto 2018 pa v višini 536 evrov. Čeprav sprejeti zneski dajejo vtis o približevanju zahtevam občinam, pa DS opozarja, da se povečujejo tudi stroški občin, med drugim zaradi nedavno sprejetega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Masleša je zdaj na mestu sodnika

Iztekel se je mandat predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši, ki se vrača nazaj na mesto vrhovnega sodnika kazenskega oddelka. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo predsedniška pooblastila za vodenje sodišča do izvolitve novega predsednika prevzela podpredsednica Nina Betetto. V času mandata Masleše se je statistika dela slovenskih sodišč izboljšala (skrajšuje se povprečni čas reševanja zadev, zmanjšujejo se zaostanki) na drugi strani pa ni manjkalo niti kritikov na njegov račun. Predvsem Odbor 2014 je s shodi pred sodiščem zahteval njegov odstop zaradi vloge v zadevi Patria.

Nove izboljšave bančnega področja

Evropska komisija je predstavila predlog novega paketa reform za nadaljnje izboljšanje odpornosti bank v EU. V njem predlaga ukrepe za povečanje odpornosti institucij EU in krepitev finančne stabilnosti ter za izboljšanje posojilne zmožnosti bank v podporo gospodarstvu EU. Evropska komisija želi s temi ukrepi med drugim izboljšati zmožnost bank za posojanje malim in srednjim podjetjem ter za financiranje infrastrukturnih projektov ter zmanjšati upravno breme za manj kompleksne majhne banke, povezano z nekaterimi pravili na področju prejemkov.

Naglica pri Praprotnikovem imenovanju

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da postopek izbire in imenovanja Roka Praprotnika na mesto direktorja centra za skladnost poslovanja NLB ni bil izveden dovolj transparentno in sledljivo. V primeru suma domnevnih kršitev instituta nasprotja interesov pa komisija kršitev ni ugotovila. Kot je komisija navedla v obrazložitvi svojega mnenja, iz mnenja centra notranje revizije NLB izhaja, da Praprotnik nima zahtevanih teoretičnih in praktičnih znanj ter izkušenj. Komisija nadalje ugotavlja, da so bili vsi postopki opravljeni v manj kot 24 urah, kar bi lahko kazalo na nelogično hitrost postopka. KPK sicer odločitve ni sprejela soglasno, namestnica predsednika komisije Alma Sedlar je glasovala proti.

Največji sovražnik uspeha je ego

Slovenci nismo družba podjetnikov, saj smo šele začeli govoriti o predaji poslov novi generaciji, so se strinjali govorci okrogle mize, ki jo je organiziral Ženevski klub ljubljanske pravne fakultete. Izpostavili so tudi, da so pri uspešnem vodenju podjetja ključne vrednote, najhujši sovražnik uspeha pa je ego. Na okrogli mizi z naslovom Pogled lastnikov, menedžerjev in zunanjih investitorjev na vodenje podjetja so sodelovali direktor družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, menedžer Robert Ličen in investitor Gregor Rebolj. Govorci so se strinjali tudi, da te mora vse, kar počneš v življenju, zadovoljiti, denar pa je zgolj posledica.(TFL)