7. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sprejemljiva rešitev za nekdanjo LB

Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, Karl Erjavec in Vesna Pusić, sta sinoči ob koncu srečanja na Otočcu sporočila, da sta našla rešitev za vprašanje nekdanje Ljubljanske banke, ki je sprejemljiva za obe strani, vendar jo bosta najprej predstavila predsednikoma vlad, vladama in parlamentoma, če je sprejemljiva tudi za državi.

Vlada je včeraj sprejela klasifikacijo naložb, na podlagi katere se bo naložbe države preneslo na Slovenski državni holding. Odprodaja teh naložb bo potekala na različne načine, a vsi bodo zagotavljali transparentnost, poleg cene pa se bodo upoštevali tudi drugi dejavniki, je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Andrej Šircelj.

Policija ponovno opozarja na širjenje škodljive kode, ki uporabnikom pri obiskovanju spletnih strani prikaže obvestilo o blokiranju računalnika in o obveznem plačilu globe za odblokiranje. V obvestilu so uporabljeni znaki slovenske policije, ki uporabnika zavajajo, da je obvestilo dobil od policije. Policija sporoča, da gre za razširjeno virusno okužbo. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na policiji, tovrstnih obvestil nikakor ne pošiljajo, temveč gre za v svetu že znano in dokaj razširjeno virusno okužbo.

Državljanska lista v parlamentarni postopek vlaga predloge sprememb sedmih zakonov, s katerimi želijo "dvigniti standarde politične kulture". Med njimi je možnost odpoklica župana, predlagani pogoji za vstop v politiko in obstanek na funkciji pa so povezani tudi s pravnomočnimi obsodbami. "Zakonodajalci ne smejo biti zakonolomci," meni predsednik DL Gregor Virant.

Senat upravnega sodišča v Celju je zavrnil zahtevo premiera Janeza Janše po zadržanju poročila protikorupcijske komisije, je za STA potrdil Janšev odvetnik Franci Matoz. Ob tem je napovedal, da se bo zoper odločitev pritožil na vrhovno sodišče. Se je pa upravno sodišče v zadevi izreklo za pristojno in bo o vloženi tožbi Janše odločalo prednostno.

Vlada meni, da zahteva varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti dela zakona o duševnem zdravju, ki se nanaša na sprejem osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda s privolitvijo njenega zakonitega zastopnika, ni utemeljena. Izpodbijani del zakona ni v neskladju z ustavo, poudarja vlada.

Včeraj se je začelo letošnje tekmovanje za najboljše slovensko start-up podjetje, ki je namenjeno spodbujanju razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v državi. Podjetja, ki se želijo prijaviti na tekmovanje, morajo biti ustanovljena do 28. februarja, rok za prijavo je 15. marec, zmagovalec pa bo znan 15. maja. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.2.2013 Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (RS 7-227/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.2.2013 - 7.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       4 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 156/2011 - lastnost zavarovanca – status zavarovanca – vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – odvetniška dejavnost – odvetnik
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 582/2012 - upravni postopek – davčni postopek – izredna pravna sredstva – razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – pogoji za razveljavitev po nad...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 17. januarja 2013(*). Woningstichting Maasdriel proti Staatssecretaris van Financiën. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Davek na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Člen 135(1)(k) v povezavi s členom 12(1) in (3) – Nepozidano zemljišče – Zemljišče za gradnjo – Pojmi – Rušitev za namene naknadne gradnje – Oprostitev plačila DDV“. Zadeva C-543/11.
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 782/2012 - soprispevek oškodovanca – višina odškodnine – izgubljeni zaslužek - rok za izjavo o izvedenskem mnenju – prekluzivni rok
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Poročilu Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2011, EPA 442-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih finac k Poročilu Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2012, EPA 659-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Dobro je biti tajkun
Dolga senca slabe banke