Dnevne zakonodajne novosti / 25. april 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Upokojenski dodatek ogroža sistem
Tema dneva

Če bi že v letošnjem letu zagotovili izplačilo letnega dodatka upokojencem v enaki višini kot pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov, bi porušili javnofinančni sistem, je v odgovoru na poslansko vprašanje poudaril premier Miro Cerar. "Tega pa ne bom dovolil," je dodal premier in pripomnil, da je moč krizne ukrepe odpravljati le postopoma, da se zagotovi vzdržnost javnih finance. Alenka Bratušek (NP) je namreč v poslanskem vprašanju Cerarju opozorila, da se štiri leta po koncu krize še vedno varčuje pri upokojencih. Cerar je spomnil, da so pokojnine v lanskem letu uskladili za 1,1 odstotka, letos pa je bila uskladitev izvedena v večji meri, kot določa zakon. Kar pa se tiče letnega dodatka, bodo do njega letos prvič upravičeni vsi upokojenci.

Zadovoljstvo v zdravstvenih zavodih
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so zadovoljni z aktualnim predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot so poudarili v sporočilu, ne nasprotujejo podeljevanju koncesij, so pa proti politiki koncendentov, ki škoduje javni zdravstveni mreži. Razlog za podelitev koncesije mora biti predvsem javni interes, so opozorili. Izpostavili so tudi aktualnost področja sklepanja podjemnih pogodb in izrazili podporo predlogu novele zakona v delu, "ko javnemu zdravstvenemu zavodu dopušča sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava ne samo s fizičnimi osebami, ampak tudi s pravnimi osebami". Zapisali so še, da podpirajo "ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo javne, pravičnejše dajatve".

Kaj bo dobrega za bolnike?
V koordinaciji zdravniških organizacij pa so do predlogov zakonov na področju zdravstva kritični. Po njihovem mnenju ukrepi niso zasnovani celovito in ne prinašajo ničesar za bolnike. Moti jih tudi to, da jih ministrstvo za zdravje sicer vsakokrat formalno zaprosi za pripombe do predlogov zakonov, nič od tega pa ne upošteva. Tudi predsednik Fidesa Konrad Kuštrin upa, da trenutni predlogi zakonov na področju zdravstva ne bodo sprejeti, ampak da se bo sprememb zdravstva lotila kakšna vlada, ki bo imela izdelano vizijo. Hkrati je kot ustavno sporno ocenil omejevanje pravice zdravnikov do dela pri drugih delodajalcih.

ZL skrbi za prekarne zaposlene
Poslanska skupina ZL je v DZ vložila predlog novele zakona o inšpekciji dela, po katerem bi morali delodajalci delavca, ki dela prek prekarne oblike dela, ima pa njegovo delo po ugotovitvah inšpekcije elemente delovnega razmerja, redno zaposliti. "Trenutna situacija je absurdna. Ko inšpekcija ugotovi, da bi moral biti nekdo redno zaposlen, namesto da bi ukazala, da se delavca zaposli, ukaže, naj se delo prekine oz. da se delavca vrže na cesto," je zapisal poslanec ZL Miha Kordiš. Spomnil je, da je koalicija maja lani takšen njihov predlog zavrnila, pri čemer je vlada napovedala, da bo problematiko rešila v okviru paketa delovne zakonodaje. A se to še ni zgodilo.

Registracije mopedov brez težav
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je na seji DZ zatrdil, da registracija mopedov, ki bo po 1. maju obvezna, večinoma poteka brez težav. Prihajalo je sicer do določenih zapletov, ki pa so jih po njegovih besedah z natančnimi navodili pooblaščenim organizacijam odpravili. Poslanec SDS Ljubo Žnidar je namreč v poslanskem vprašanju opozoril na težave lastnikov pri dokazovanju lastništva starejših mopedov. Gašperšič je še ponovil, da je bil ključni argument za sprejem novele zakona zagotavljanje prometne varnosti, saj je veliko teh mopedov "predelanih", tako da dosegajo bistveno višje hitrosti. Tega po njegovih besedah ni bilo mogoče ustrezno nadzorovati, če vozila niso registrirana.

Stvarnopravni dnevi 2017
Na Stvarnopravnih dnevih 31. maja in 1. junija v Ljubljani bodo obravnavana aktualna pravna vprašanja s področja stvarnega prava. Teme, kot so oblikovanje etažne lastnine, izvršba na nepremičnine in vpisi v zemljiško knjigo, nova pravila premoženjskih razmerij med zakoncema in izbrisna tožba pri izpodbijanju prodaje zaradi kršitve predkupnih pravic, bodo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami ter prikazom sodne prakse obravnavali dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, dr. Mateja Končina Peternel, mag. Jana Petrič, Miha Verčko in drugi strokovnjaki.(TFL)