20. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ko zlato pravilo ni fiskalno pravilo

V razpravi o fiskalnem pravilu se uporabljata tudi pojma zlato pravilo ali zlato fiskalno pravilo. A to ne ustreza predlaganemu fiskalnemu pravilu. Slednje namreč predvideva, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku, zlato pravilo pa dovoljuje zadolževanje za investicije.

Zlato pravilo zadolževanja namreč omejuje zadolževanje za tekoče potrebe, načeloma pa dovoljuje zadolževanje za investicijske namene. Strokovna skupina, ki je za ustavno komisijo DZ pripravila končni predlog spremembe 148. člena ustave, je v poročilu za ustavno komisijo pojasnila, da je praksa držav, ki so zlato pravilo imele v uporabi, npr. Velika Britanija in Nemčija, pokazala, da pravilo ne daje želenih rezultatov in neučinkovito omejuje naraščanje javnega dolga. Nemčija je tako ob spremembi ustave, s katero je vanjo vnesla fiskalno pravilo, zlato pravilo odstranila iz zakonodaje.

Volivke in volivci bodo imeli od danes, ko začnejo teči roki za volilna opravila za novembrske predsedniške volitve, priložnost izraziti podporo posameznim kandidatom, in sicer s podpisom posebnih obrazcev na upravnih enotah. Prav tako bo na Državno volilno komisijo že mogoče vlagati kandidature. Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje najmanj deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.

Ministrstvo za notranje zadeve je na svoji spletni strani objavilo javni poziv za vložitev kandidatur za novega generalnega direktorja policije. Zdajšnji generalni direktor policije Janko Goršek je namreč 8. avgusta odstopil s položaja, policijo pa bo vodil le še do 1. oktobra. Rok za vložitev kandidatur je 15 dni. Iz objavljenega javnega poziva je razvidno, da mora kandidat poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih uslužbencev, izpolnjevati še nekatere posebne pogoje.

V Sloveniji smo pred pomembno prelomnico, ki je povezana z dogajanji v svetu in Evropi, meni minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič. V pogovoru za Dnevnikov Objektiv je poudaril, da brez resnih premikov v javnem sektorju izhod iz krize ne bo mogoč, zato ima za jesen že pripravljenih šest področij reform v sodstvu in javni upravi. Prvo področje načrtovanih sprememb je insolvenčna zakonodaja, saj sedanja po mnenju ministra omogoča izigravanje. Potrebne so tudi spremembe na področju inšpekcijskega nadzora, ker obstoječi sistem "dopušča nešteta izmikanja", ter spremembe v sodstvu.

Ustanovitelj spletne strani WikiLeaks Julian Assange, ki mu je Ekvador v četrtek odobril politični azil, je včeraj z balkona ekvadorskega veleposlaništva v Londonu prvič nagovoril javnost. Zahvalil se je Ekvadorju in svojim podpornikom, ZDA pa pozval, naj prekinejo "lov na čarovnice" proti WikiLeaksu, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriškega predsednika Baracka Obamo je Assange pozval, naj stori, kar je prav. "ZDA ne smejo vztrajati pri lovu na čarovnice zoper Wikileaks," je poudaril Assange. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.8.2012 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (RS 45-2266/2009) Sprememba
20.8.2012 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (RS 93-3961/2011) Sprememba
20.8.2012 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (RS 12-567/1996) Sprememba
20.8.2012 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (RS 131-5488/2006) Sprememba
20.8.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D) (RS 57-2410/2012) Se začne uporabljati
20.8.2012 Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (RS 59-3157/2007) Sprememba
20.8.2012 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
20.8.2012 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (RS 67-2465/1993) Sprememba
18.8.2012 Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (RS 60-2856/2011) Sprememba
18.8.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (RS 62-2552/2012) Začne veljati
17.8.2012 Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (RS 62-2551/2012) Začne veljati
17.8.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (RS 107-4796/2011) Sprememba
17.8.2012 Sklep o obeležitvi evropskega dne spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (RS 62-2550/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.8.2012 - 20.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti       1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti         3 novosti
5. JAVNE FINANCE   7 novosti       4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 7 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex