11. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ponudba da, prodaja Telekoma še ne

Nadzorniki SDH so na včerajšnji seji potrdili osnovno ponudbo britanskega zasebnega naložbenega sklada Cinven za Telekom Slovenije. Cinven je včeraj sporočil, da je ponudbo zaradi zamud v postopkih regulatorne odobritve Telekomovega prevzema Debitela in transakcije s hčerinsko družbo v Makedoniji dopolnil, a ta za SDH ni bila sprejemljiva. Po uskladitvi pogodbe bodo nadzorniki znova odločali.

Državni svetniki so na včerajšnji seji po polovici mandata sedanje sestave DS znova volili svoje vodstvo. Predsedniško funkcijo je obdržal Mitja Bervar, novi podpredsednik DS pa je Branko Šumenjak. Bervar je ocenil, da je DS v tem sklicu z okrepljeno dejavnostjo dosegel nekaj pomembnih premikov, prenehalo se je tudi razpravljanje o njegovi ukinitvi.

Državni svet na ustavno sodišče pošilja zakon o sodiščih. Sporne so spremembe iz letošnjega marca, ki so na novo določile status sodnim cenilcem in sodnim izvedencem. Na vlado pa svetniki naslavljajo pobudo, da bi bile občine upravičene do povprečnine v višini 525 evrov tudi po 1. juliju.

Ustavno sodišče, ki je konec aprila po pritožbi Cvetke Jagodič razglasilo protiustavnost dela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do konca leta 2012, to ugotovilo tudi v preostalih še odprtih pritožbah. Gre za primere zavarovancev oz. upokojencev, ki so delnice za notranji odkup vplačali z delom plače.

Sodišča morajo pri presoji odškodninskih zahtevkov izbrisanih upoštevati njihov specifični položaj in mu prilagoditi odločanje o zastaranju možnosti uveljavljanja odškodnine, je v eni izmed tožb izbrisanih zoper državo ugotovilo ustavno sodišče. Ocenilo je tudi, da lahko sodišče okoliščine izbrisa upošteva kot podlago za zadržanje teka zastaranja.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v minulih dneh poslanskim skupinam posredovala izhodišča za pripravo novega zakona o obrambi. Izhodišča predvidevajo, da bi zakon natančneje določil organiziranost Slovenske vojske in izboljšal socialni položaj vojakov. V vojnem ali izrednem stanju bi dopustil možnost ponovne uvedbe splošne vojaške dolžnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.6.2015 - 11.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 9 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost 2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 2 novosti   7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   2 novosti 7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 2 novosti   6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         6 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015
Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države
Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sklep I Up 53/2013 - varstvo osebnih podatkov - zbirka osebnih podatkov - aktivna legitimacija za vložitev tožbe - poseg v pravni položaj, pravico ali pravno korist - s...
VSRS Sodba I Ips 22453/2010-206 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga – združitev postopka -...
VSRS Sodba I Ips 16587/2010-100 - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - vzročna zveza
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 693/2014 - DDV – odmera DDV – zmanjšanje davčne osnove – pisno obvestilo kupcu – sprememba dejavnikov
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o enkratnem odpisu dolgov (ZEOD), EPA 435-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A), redni postopek, EPA 575-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Sodila in informacije za naložbenje v vrednostne papirje