9. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Skrivalnice z volonterskim pripravništvom

Ob v zadnjem času precej izpostavljeni problematiki volonterskih pripravništev, ki naj bi bila razširjena tudi v odvetništvu, v Odvetniški zbornici Slovenije zagotavljajo, da v njihovi dejavnosti takšnih pripravništev ni. Volontersko oziroma neplačano pripravništvo po zakonu o odvetništvu tudi ni dovoljeno. A v sindikatu Mladi plus pravijo, da so volonterska pripravništva tudi v odvetništvu, le da so skrita, in prihaja do številnih izkoriščanj.

Sestanek o ukrepih za financiranje občin je vnovič predviden za danes. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da so s pripravo ukrepov precej daleč. S predlogom t. i. interventnega zakona predvidevajo 14 ukrepov, ki posegajo v 12 zakonov, je pojasnil. Čas za dogovor o sredstvih za delovanje občin se sicer počasi izteka. Odločitev naj bi bila sprejeta najpozneje do rebalansa državnega proračuna za letos, torej predvidoma še ta mesec.

Vlada je za leti 2015 in 2016 predvidela 11 ukrepov za preprečevanje korupcije. Med ukrepi v programu so uvedba pregledne revizije postopkov in poslovanja Teš 6, sprejetje etičnega kodeksa za funkcionarje vlade in ministrstev ter centralizacija javnega naročanja v zdravstvu. Splošno načelo je, da se povečuje preglednost vsega delovanja, ukrepi pa se ne nanašajo le na ministrstva in ministrske organe, ampak se širijo tudi na poslovne subjekte, ki so v večinski ali popolni lasti države, je dejal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Vlada je na seji soglašala s pretvorbo terjatev države do tovarne nogavic Polzela v kapital družbe in sprejela program prodaje terjatve države do družbe Pinus TKI. Ker se je letos začela izvajati reforma skupne kmetijske politike EU, je vlada izdala novo uredbo o shemah neposrednih plačil. Sprejela je tudi spremembe uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki bo omogočala kurjenje neonesnaženih lesnih in biomasnih ostankov iz proizvodnje pohištva ter proizvodnje živil in pijač.

Koalicijski partnerji so na kolegiju pri premierju Miru Cerarju razpravljali tudi o rebalansu proračuna za letos, o SDH ter privatizaciji. Osnutka strategije za prodajo državnih naložb še niso prejeli, je povedala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer. V sklopu proračuna so pereča tema sredstva za aktivno politiko zaposlovanja. Za aktivno politiko zaposlovanja je namreč za letošnje leto trenutno na voljo le 47,2 milijona evrov, potem ko jih je bilo za lansko leto 104,6 milijona evrov.

Udeleženci delovnega posveta v okviru projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, katerega namen je pripraviti izhodišča za strategijo aktivnega in zdravega staranja, so med drugim izpostavili problem zgodnjega zapuščanja trga dela. Nujno pa je tudi čim prej pripraviti zakon o dolgotrajni oskrbi, so poudarili. Na ministrstvu za delo že pripravljajo belo knjigo pokojninskega sistema, medtem ko naj bi bil zakon o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci po besedah državne sekretarke Martine Vuk pripravljen do konca leta.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.1.2015 - 9.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   7 novosti     4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev in konzulatov
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND)
Zakon o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba XI Ips 25944/2014-130 - pripor – odreditev pripora - sklep o odreditvi pripora - pritožba zoper sklep o odreditvi pripora – rok za odločitev sodišča - ponovitvena nevarnos...
VSRS Sodba I Ips 12902/2010-259 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - zahteva za varstvo zakonitosti - obseg preizkusa - kršitev kazenskega...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sklep I U 138/2014 - Banka Slovenije – odločba o izrednih ukrepih – prenehanje kvalificiranih obveznosti banke – imetnik finančnih inštrumentov – inovativni finančni in...
UPRS sodba I U 655/2014 - inšpekcijski postopek – ukrep tržnega inšpektorja – oglaševanje tobačnih izdelkov – prepoved oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov – restriktivna...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Komisija za preprečevanje korupcije – prva desetletka